(Bartjens, Beurs/fd, 20 juli)

Drie miljard bomen erbij in 2030. Deze Europese ambitie, eerder wereldkundig gemaakt, werd afgelopen week herhaald in het kolossale klimaatplan dat Brussel ontvouwde. Drie miljard. Dat is een hallucinante hoeveelheid en negen jaar is, om te spreken in beleidsjargon, al praktisch overmorgen. Hoe dan?!

Een jaar heeft zo’n 260 werkdagen van acht uur. Negen jaar, dat zijn dus 2340 dagen, oftewel net geen 19.000 uur. In die tijd moeten alle bomen de grond in, even ervan uitgaand dat dit gebeurt tijdens kantooruren. Dan moeten er negen jaar lang, per uur, in de Europese Unie, zo’n 160.000 bomen worden geplant. Per seconde staat dat gelijk aan 44 bomen.

Kansloze missie, ridicule doelstelling, losgezongen van de werkelijkheid. Toch?

Dat het wel degelijk kan bewees Ghana onlangs. Halverwege juni werden in dat West-Afrikaanse land in één dag vijf miljoen bomen geplant. Dat is beduidend hoger dan het in Europa vereiste tempo. Belangrijke kanttekening is wel dat dit een eenmalig initiatief was. De EU moet dit negen jaar doen, elke werkdag weer: snel en heel veel.

Ghana wil ontbossing tegengaan. In Europa is ontbossing minder een thema, al zijn hier ook boomplantdagen. De EU bestaat voor iets meer dan een derde uit bos, waarbij Nederland een van de kaalste landen is: nog geen 10% van de landoppervlakte is hier bedekt met bomen. Hoeveel bomen er in Europa staan, is niet bekend. Wel becijferde de Europese Unie dat dit werelddeel 158 miljoen hectare bos heeft.

Hoeveel bomen staan er op een hectare? Dat zal uiteraard verschillen, maar de Vlaamse vrijwilligersvereniging Natuurpunt heeft in elk geval een vuistregel voor aanplant. Natuurpunt, beschermer van kwetsbare en bedreigde natuur, plant één boom per vier vierkante meter. Dat zijn er dus 2500 per hectare: een oppervlakte van 100 bij 100 meter.

Vermenigvuldig die 2500 bomen per hectare met het bestaande oppervlakte van 158 miljoen hectare, dan staan er in de Europese Unie 395 miljard bomen. Toegegeven: dat kan een boompje meer of minder zijn.

De Europese ambitie is dus aanplanting van 0,76% van het huidige aantal bomen in de Europese bossen. Daar staat negen jaar voor. Zo bezien is de aanplant van de drie miljard die Brussel onlangs presenteerde, misschien niet eens buitenissig.

Kanttekening tot slot: Nederland wil, volgens de zogeheten Bossenstrategie, in tien jaar 100 miljoen bomen planten. Stel dat elk land in de EU deze doelstelling kopieert – de kleine landen wellicht iets minder, de grote landen iets meer – dan zit Europa eigenlijk zó op de drie miljard. Nu de uitvoering nog, maar het zaadje is alvast geplant.

https://fd.nl/economie-politiek/1402175/door-drie-miljard-bomen-het-bos-niet-meer-zien-itg1caNXBeR9

Advertisement