Tags

Kabinet en Kamer bezorgd over snelle groei besmettingen (correspondent Samenleving/fd, 8-7-21)

In het kort:

  • Minister vraagt spoedadvies over nieuwe maatregelen
  • OMT-advies gebaseerd op daling besmettingen achterhaald
  • Expert had thuiswerkplicht liever nog een tijd gehandhaafd

*De stelling luidt dus dat deze huidige OMT-formule niet werkt en dat de politiek zich moet bezinnen op een nieuwe aanpak. Een nieuw OMT dat veel politieker bewust moet worden omdat alleen een ‘kring van experts’ geen enkele zin meer heeft in onze huidige samenleving waarin alles neerkomt op de juiste communicatie en dat laat allerwege te wensen over. Adviezen met achterhaalde gegevens hebben immers geen zin. Maar de wens om thuiswerkplicht nog een periode te handhaven, was wel degelijk een heel realistisch advies, en daarop mag de politiek worden aangesproken omdat het geen pas geeft dat het kabinet dat verwerpt. De politieke bewindspersonen zijn even angstig aangelegd als de virologenwereld bij elkaar. Dat houdt elkaar in evenwicht, maar daar houdt het ook mee op. Het wordt tijd dat beide partijen gaan reflecteren op deze stand van zaken en daar hun conclusies uit trekken. Met als belangrijkste advies dat als er geen eenduidig advies kan worden afgegeven, men dat ook moet laten weten. Dat weet iedereen waar ze aan toe zijn.

Kabinet en Kamer bezorgd over snelle groei nieuwe besmettingen (fd.nl)

Advertisement