Tags

Rekenkamer kraakt financieel beheer De Jonge: Bonnen zoek, onduidelijk of testen geleverd werden (Laurens Kok, AD, 19 mei 2021)

VIDEO | Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft financiële spelregels overtreden bij de aankoop van testmateriaal, beschermingsmiddelen en de uitkering van zorgbonussen. Zo ontbreekt bewijs of ingekochte beademingsapparatuur aan zorginstellingen wel is geleverd. Ook werden rekeningen voor testen betaald zonder te controleren of de aantallen wel klopten.

De Algemene Rekenkamer velt bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven op Verantwoordingsdag een hard oordeel. Volgens het Hoge college van Staat is het financiële beheer bij het ministerie ‘ernstig tekortgeschoten’. Ruim vijf miljard euro aan publiek geld is niet op de juiste wijze verantwoord, wat de Rekenkamer wijt aan ‘structurele zwakheden in de bedrijfsvoering’.

https://www.ad.nl/politiek/rekenkamer-kraakt-financieel-beheer-de-jonge-bonnen-zoek-onduidelijk-of-testen-geleverd-werden~a9d36195/