Tags

Stelling: Zomaar een kop binnen een artikel: “Sommige Kamerleden hadden liever gezien dat Rutte eerst naar de Kamer gekomen was”, en dus hangt het er maar vanaf wat je daarin leest. En waarom ontstond bij mij een ‘Aha herkenningsgevoel’? ik schreef al eens een suggestie aan het Kamerpresidium om in plaats van een debat te laten starten met alle fracties die hun meningen vooraf wereldkundig konden maken, het kabinet in Vak K eerst spreektijd te geven, want zo luidde mijn redenering toen: als je in de huidige samenstelling van de Tweede Kamer met 17 fracties geen tijd hebt om al die fracties eerst aan te horen met hun onzin, dan kun je beter de volgende dag alleen de Handelingen erop naslaan om te lezen wat het kabinet te verkondigen had. Want daar dit de essentie van het debat in verborgen. Op dat moment nam ik me ook voor om geen opname van welk debat dan ook meer te beluisteren want verspilling van mijn kostbare tijd.

Bovenstaand citaat in de kop van deze blog: “Sommige Kamerleden hadden liever gezien dat hij [Rutte] eerst naar de Kamer gekomen was” was dus uit Trouw van vandaag gehaald, want hier staat exact verwoord wat ik bedoelde: Eerst het kabinet aan het woord laten en dan springen de fracties er wel op in. Dit artikel van Trouw “Geen nieuwe ideeën, maar Mark Rutte omarmt ze nu wel’   https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1248/articles/1350574/4/1 , geeft dus exact aan sommige Kamerleden vonden dat Rutte zijn verklaring of toelichting niet bij Nieuwsuur had hoeven uit te spreken, maar morgen in de Kamer. Zodat er direct een einde werd gemaakt aan de in de praktijk van alle dag gegroeide gewoonte om vanuit kabinet of voorlichters te gaan lekken.

Nu is het voordeel voor het debat van morgen (bespreking eindrapport Tjeenk Willink) dat de Kamer weet hoe radicaal de ideeën van Rutte blijken te zijn, namelijk niet radicaal te breken ten opzichte van de huidige praktijk, maar met voorzichtige stappen gezamenlijk (kabinet plus Kamer) te zoeken naar een nieuwe modus operandi, zeg maar een werkbare formule, maar dan zonder ‘achterkamertjesoverleg’. Dat is niet radicaal want dat was de oude praktijk uit de tijden zonder voorlichters.

Het voordeel van een directe voorlichting uit de eerste hand aan de Kamer levert de winst op dat Kamerleden geen tijd kwijt zijn voor het vaststellen van het eigen standpunt (per fractie) vóóraf, maar dat er eerst geluisterd moet worden naar wat de regering te zeggen heeft. En pas dan erop inhaken.

Een enorme tijdsbesparing dus voor zowel Kamer als kabinet. De verklaringstekst wordt voorgelezen (of uit het hoofd uitgesproken) en vanaf de eerste interrupties ontstaat het debat automatisch. En natuurlijk heeft Rutte inmiddels kennisgenomen van de binnengekomen politieke reacties die werden afgegeven door de verschillende partijen en fracties en daarmee kan hij ook winst boeken. Namelijk nog duidelijker worden van wat maandagavond ten dele mislukte, want eigenlijk bleef het bij verdedigende woorden ten opzichte van de scherpe vragen van presentatrice Tweebeeke.

Advertisement