Tags

ChristenUnie bereid tot ‘constructief samenwerken’ met een nieuw kabinet-Rutte (correspondent, Politiek/fd, 9 apr 21)

Samenvatting:

  • Na de mislukte verkenning sloot ChristenUnie afgelopen weekend een kabinetsformatie met Mark Rutte als premier uit.
  • Fractievoorzitter Gert-Jan Segers geeft nu aan wel een ‘constructieve rol’ te kunnen spelen in het geval van een minderheidskabinet.
  • Informateur Herman Tjeenk Willink sprak donderdag eerst met de nieuwe, kleine partijen in een poging het vertrouwen te herstellen.

‘Ik [Segers] heb aangegeven dat ik geen rol voor ons zie in een coalitie, maar dat betekent niet dat je geen constructieve rol kan spelen daarna,’ aldus Segers tegenover wachtende journalisten op het Binnenhof. In geval van een minderheidskabinet wil de ChristenUnie zich constructief opstellen, zei hij.

Als leider van de kleinste coalitiepartner binnen Rutte III is Segers de eerste hoofdrolspeler in het formatiedrama die door Tjeenk Willink is gehoord. De 79-jarige minister van Staat heeft na de faliekant mislukte verkenningspoging van twee weken geleden de oriënterende gesprekken weer opgestart, maar dan in omgekeerde volgorde. Zijn poging tot vertrouwensherstel begon hij met het aanhoren van de nieuwe, kleine partijen.

Fris geluid

Dat deed Tjeenk Willink naar eigen zeggen vanwege het ‘frisse geluid’ dat zij vertegenwoordigen. Pas tegen het eind van de middag kwam Segers aan het woord. De leider van de kleinste partij in Rutte III zette afgelopen zaterdag de politieke verhoudingen nog verder op scherp door Mark Rutte in de ban te doen als coalitiegenoot.

*Het is zeer de vraag of het om “frisse geluiden” gaat, want populisme kan niet ‘op voorhand’ als fris worden aangeduid. En de nieuwelingen hebben nooit voor een langere periode consequent de Kamerdebatten gevolgd en hebben dus ook geen idee hoe het in de Kamer toegaat. Hoezo fris en fruitig?

Tjeenk Willink stelde woensdag op zijn eerste persconferentie als informateur dat het te makkelijk is om de demissionaire premier als enige de schuld te geven van de heersende bestuursstijl, die volgens critici te weinig ruimte biedt voor tegenmacht. Partijen die op voorhand niet met Rutte willen regeren hebben iets uit te leggen, stelde hij.

*De informateur heeft gelijk dat het ‘te makkelijk is om de demissionaire premier als enige de schuld te geven van de heersende bestuursstijl’ en daaraan maakt de hele oppositie in de Kamer zich schuldig aan vanuit de arrogantie dat de Kamer de wijsheid in pacht zou hebben. Maar dat is een misverstand, want de vrijheid van meningsuiting bestaat nog steeds en daarmee krijgt de burger een stem, die de oude en nieuwe oppositie weer van repliek kunnen dienen. Zoals op deze plek nu permanent gaat gebeuren. En om een voorbeeld voor de nieuwe start van de Kamer: de eerste de beste gelegenheid dat het nieuw gevormde kabinet weer te traag is met antwoord geven op Kamervragen, wordt de wacht direct aangezegd: als na een nieuwe datum weer oponthoud optreedt, dan wordt direct de rode kaart geheven: een motie van wantrouwen wordt ingediend. Laat pas op dát moment nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven omdat dan de arrogantie van de Kamer ook ter discussie kan worden gesteld: De oppositie heeft niet per willekeurige motie gelijk, want dát gelijk is nooit aangetoond. De parlementariërs zijn alleen aanspreekbaar op beloften uit ieders verkiezingsprogramma’s, maar verder niets. Om die reden heeft Tjeenk Willink gelijk: “Partijen die op voorhand niet met Rutte willen regeren hebben iets uit te leggen, stelde hij.” Ik schreef al dat de Kamer met een zinloze motie de wet zelf wilde gaan voorschrijven en dat blijft rechtop staan.  

Dat zijn er meerdere, bleek donderdag. Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan zei na afloop van zijn ontmoeting met de informateur dat zijn boodschap hetzelfde was gebleven: ‘Dat we een kabinet moeten hebben zonder Rutte.’ Azarkan herhaalde de noodzaak van ‘een andere bestuurscultuur met meer transparantie en meer openheid’. Dat kan het beste ‘zonder de VVD en zonder Rutte’.

‘Controleerakkoord’

Nieuwkomers BIJ1 en BBB zijn ook benieuwd naar een kabinet zonder VVD. Maar bovenal willen zij dat de coalitiefracties in de Kamer meer ruimte krijgen om zich vrij op te stellen. SGP-leider Kees van der Staaij draaide het om: naast een regeerakkoord zou er ook iets als een ‘controleerakkoord’ moeten komen, suggereerde hij. Oppositiepartijen in de Kamer moeten vaker de krachten bundelen om tegenmacht te bieden.

Fractieleider Joost Eerdmans van JA21 is vooral boos omdat Tjeenk Willink zijn aangenomen motie over onmiddellijke publicatie van de formatiegesprekken naast zich neer lijkt te leggen. De informateur zei woensdag waar nodig gesprekken onder vier ogen te voeren zonder notulist. Eerdmans: ‘Dat is het negeren van de wens van de Kamer.’

*Ook een voorbeeld van de arrogantie van de oppositie want Eerdmans was “vooral boos omdat Tjeenk Willink zijn aangenomen motie over onmiddellijke publicatie van de formatiegesprekken naast zich neer lijkt te leggen.” Ik herhaal weer: een zinloze moties want zonder rechtskracht. Blablabla dus.

https://fd.nl/economie-politiek/1379740/christenunie-bereid-tot-constructief-samenwerken-met-een-nieuw-kabinet-rutte-gid1capeuFHp