Tags

“Politieke instellingen en politieke ambtsdragers moeten weer beseffen dat de politieke democratie niet zonder maatschappelijke democratie (actieve burgers) kan, dat de geloofwaardigheid van het voorgestane beleid (‘Kies ons’) afhangt van de kwaliteit van de uitvoering en dat rechtspraak een pijler is waarop de democratische rechtsorde rust, zeker als het vertrouwen in politici en politieke partijen afneemt.”

*Kwaliteit van de uitvoering” is op dit moment bedroevend slecht en het nieuwe kabinet (welke kleur dan ook) via aansturing van Tjeenk Willink krijgt een enorme klus te klaren en te vrezen valt dat het bijna onbegonnen werk wordt. Na de uitstekende antwoorden van Khadija Arib tijdens de verkiezing nieuwe Kamervoorzitter is duidelijk geworden hoe dat in de praktijk eruit gaat zien.

[Bron: Herman Tjeenk Willink, Groter denken kleiner doen. En oproep. Prometheus, 2018; 114)