Tags

Volksvertegenwoordiging | De plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer krijgt volgende week een nieuwe indeling.

Philip de Witt Wijnen, nrc.nl, 25 maart 2021

Na de strijd om de stem van de kiezer en náást de strijd om de regeringsmacht, speelt er deze week nog een klein gevecht op het Binnenhof: wie zit waar in de Tweede Kamer?

Met de grote verschuivingen in de samenstelling van de volksvertegenwoordiging krijgt de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer volgende week een nieuwe indeling.

Daar ging achter de schermen een klein politiek spel aan vooraf. Wie mag er vooraan in de bankjes zitten? Wie wil er naast wie? En vooral: wie wil er níet bij een ander in de buurt zitten? De nieuwe rangorde staat in principe voor vier jaar vast. Alleen bij afsplitsingen vindt er nog wel een tussentijdse stoelendans plaats.

Dit jaar verliep de indeling soepeler dan in 2017. Toen vond Forum voor Democratie de plek achter de PVV „te rechts”. En Denk klaagde vergeefs dat geen van hun Kamerleden aan het gangpad zat.

Dat laatste is van belang omdat een plek aan de zijkant van een vak sneller toegang biedt tot de interruptiemicrofoon. Dit keer wist de griffie van de Tweede Kamer al in het eerste voorstel, vorige week, heel creatief alle fracties aan een gangpad te situeren. Verder werden de gewilde voorste twaalf bankjes voor de zes grootste fracties gereserveerd. Daarover deed niemand moeilijk in het overleg van alle fractiesecretarissen. Al is het pijnlijk voor GroenLinks die deze zichtbare plek na vier jaar weer inlevert bij de PvdA.

Bezwaren

Toch stuitte de eerste situatieschets op bezwaren. Zo bleek de SGP ongelukkig te zijn afgesneden van de ‘confessionele vrienden’ CDA en ChristenUnie. Bij hertekening schoven SGP en CU een paar bankjes op zodat nu alleen een gangpad hen scheidt. „We kunnen nu weer goed overleggen”, zegt SGP’er Roelof Bisschop tevreden. JA21 heeft er geen moeite mee om pal naast de partij plaats te nemen waar ze met ruzie van is afgesplitst, FVD. „Het gangpad is voldoende buffer”, aldus Joost Eerdmans.

De grootste klacht over de indeling werd níét gehonoreerd. Nieuwkomer Volt was ontevreden over de toebedeelde plek in het vak uiterst links van de SP. „Wij willen een plek waar we ons prettig voelen”, zei partijleider Laurens Dassen dinsdag, „dus meer naar het midden.” Helaas voor hem, in het tweede voorstel zijn de drie zetels van Volt nog verder naar links opgeschoven.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/24/wie-zit-straks-waar-in-de-tweede-kamer-a4037189#/handelsblad/2021/03/25/#108