Tags

Stelling: Zolang de overheid niet met erkende informatie komt over de covidcrisis (via rijksoverheid.nl en met verwijzingen naar andere bronnen met verwijzingen naar medisch-wetenschappelijk verantwoorde links) zodat onduidelijk blijft of deze virus-19 fundamenteel anders is dan alle traditionele griepgolven van iedere winter tot heden, kan Baudet rustig blijven doorgaan met zijn apekool, namelijk de ontkenning dat de huidige pandemie bestaat.

Zolang de onzin van FvD niet officieel ontkend wordt, blijven de algehele berichtgeving over de covidcrisis voor tweespalt zorgen. Reden voor mij om niet te gaan stemmen, omdat het zó op een enorme poppenkast uitloopt op 17 maart aanstaande.

En nog een ander argument om verkiezingen uit te stellen: zolang er onduidelijkheid blijft bestaan over het feitelijke karakter van deze pandemie, kan er ook geen toekomstperspectief vanuit de politiek getoond worden omdat niemand weet waar we aan toe zijn. Als de pandemie echt en reëel is, dan betekent dat simpelweg de economie op halve kracht door blijft draaien, terwijl er nu terecht heel veel geld wordt bijgedrukt voor alle noodpakketten en covidmaatregelen die nog tekortschieten ook. Ik heb al vaker op deze plaats gepleit voor een complete oorlogseconomie: alleen maar investeren voor alle noodzakelijke maatregelen zodat pas na de pandemie de rekening wordt opgemaakt, die overal ter wereld gelijksoortig zal zijn. En dus verkeert ieder land in algemene zin in exact dezelfde wederopbouwfase, zoals ook na de Tweede Wereldoorlog.

28-2-21 om 18:20  ·

Lijstrekkers in debat op NPO Radio 1