Tags

Kaag: gooi alles open met vaccinatie- en testbewijs; Hoekstra wil ‘tijdelijk’ hogere belastingen voor ‘New Deal’ (correspondent, Politiek/fd, 28-2-21)

Nederland moet met vaccinatie- en testbewijzen weer open, vindt D66-leider Sigrid Kaag. CDA-aanvoerder Hoekstra wil vooral bedrijven helpen met een doorstart.

De toenemende nood bij burgers en bedrijven door de coronacrisis leidt bij D66 en CDA dit weekend tot verhoogde creativiteit om economie en samenleving een doorstart te laten maken. Nederland moet met vaccinatie- en testbewijzen weer open, vindt D66-leider Sigrid Kaag.

CDA-aanvoerder Hoekstra wil vooral bedrijven helpen met een doorstart. Daarna wil hij met een ‘New Deal’ het land repareren en meer investeren. Dat moet worden betaald met ‘tijdelijke’ belastingverhogingen voor de hoge inkomens en bedrijven die profiteren van de coronacrisis, zoals supermarkten en webwinkels.

De voorstellen werden zaterdag gelanceerd als onderdeel van het verkiezingsoffensief dat met de eerste lijsttrekkersdebatten van start is gegaan. Kaag stelde op het congres van haar partij voor om gevaccineerde en negatief geteste burgers meer vrijheid te geven dan anderen. ‘Je kunt toch niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet?’, aldus de D66’er.

*Als dat méér vrijheid maar niet op discriminatie niet revaccineerden uitloopt en daarmee een nieuwe tweedeling.

Kabinet terughoudend

Kaag is ook minister (van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in het kabinet, dat juist nog terughoudend is met onderscheid maken tussen gevaccineerden en de rest van de bevolking. Minister Hugo de Jonge zei woensdag in de Tweede Kamer dat hij met de discussie over een vaccinatiebewijs wil wachten, onder andere op nadere adviezen. Volgens hem kun je toch nog geen restaurant in leven houden met mensen die op dit moment gevaccineerd zijn. Dat zijn vooral 80-plussers.

Kaag wil het vaccinatiebewijs combineren met gratis snel- en zelftesten. Daarmee kunnen niet alleen restaurants en cafés maar ook hogescholen, universiteiten, sportstadions en winkels weer opengaan. De kosten daarvan zijn volgens haar vele malen lager dan die van de lockdown. ‘We kunnen niet doormodderen’, vindt Kaag.

New Deal

Het CDA denkt al een stap verder in de coronastrategie. De New Deal die Hoekstra zaterdag presenteerde, komt vooral kleine bedrijven ten goede. Die kunnen wat hem betreft profiteren van een herstelfonds, stoppersleningen waarmee de overheid schulden overneemt, meer geld voor innovatie en een verlaagde invorderingsrente en belastingrente.

Ook de tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling en gunstige fiscale afschrijving en verliescompensatie zitten in het arsenaal dat de huidige minister van Financiën wil inzetten. Verder wil hij loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar terugbrengen, werkgeverspremies verlagen en een bonus voor zelfstandigen die hun eerste werknemer in dienst nemen.

Wopke-Wiebes

Het (Wopke-Wiebes) Nationaal Groeifonds voor investeringen van €20 mrd wordt wat hem betreft na 2026 verdubbeld. Maandag worden de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau bekendgemaakt. Hoekstra wil zijn New Deal onder andere financieren met een ‘tijdelijk toptarief’ voor de hoogste inkomens en een ‘solidariteitsheffing’ bovenop de winstbelasting.

*Eindelijk een aanpak van hoogste inkomens!

‘Zeker in een crisis van deze omvang is het een kwestie van solidariteit dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarom vragen we van de hoogste inkomens een tijdelijk extra toptarief en vragen we van bedrijven die juist in de crisis extra winst hebben gemaakt een solidariteitsbijdrage. Zo zorgen we dat ook de lasten van de crisis eerlijker worden verdeeld’.