Tags

Nazorg corona moet nu beginnen (Pauline Aartsen en Vincent van der Vlies, nrc.nl, 20-2-21)

*Klopt, maar iedereen is natuurlijk benieuwd of dat ook gaat gebeuren, hetzij vanuit het nieuwe kabinet, dan wel vanuit de nieuwe Kamersamenstelling. Voordat de corona voorbij zal er nog wel enige maanden, resp. jaren voorbij gaan.

Weg met de overheid als nepbedrijf/Kamerleden moeten straks niet meer tekenen bij het kruisje onder een nieuw regeerakkoord (Katern Opinie & Debat/nrc.nl. 20-2-21)

*Klopt ook, die overheid als ‘nepbedrijf’, in die zin dat de huidige overheid een sterfhuisconstructie is geworden.

Serieus falende overheid (Caroline de Gruyter, Weekend/nrc.nl, 20-2-21)

*Klopt ook, maar het gaat erg veel problemen opleveren om dat falende instituut te repareren; het zelfherstellend vermogen is onder crisisomstandigheden nooit getoond.   

En wéér ging het in de ministerraad fout tussen de premier en de collega’s (Tom-Jan Meeus, In het nieuws/nrc.nl, 20-2-21)

*Dit wordt een nieuwe politieke wetmatigheid vanwege de versplinterde politieke verhoudingen en de afschaduwing daarvan op het 4, 5 of 6-partijenkabinet.

Leren leven met corona/De effecten van  de Britse coronavariant lijken mee te vallen. Maar het coronavirus bestrijden wordt een kwestie van lange adem (In het nieuws/nrc.nl, 20-2-21)

*Omdat de meest vooraanstaande virologen als Jaap Goudsmit en Marcel Levi ervan overtuigd zijn dat het een kwestie van ‘leren leven mét corona’ en dat vereist dus een nieuwe mentaliteit van de bevolking.

Nu rouwen we allemáál (Gijs van der Sanden, nrc.nl, 20-2-21)

*Klopt omdat rouwen nu een collectieve aangelegenheid gaat worden, en inmiddels in vele gemeenten al is geworden.

Rutte IV mag geen benauwde veste zijn (Hans Goslinga, katern de Verdieping/Trouw, 20-2-21)

*De politiek in opeenvolgende crises is per definitie een benauwde veste en daarom komen we er nooit vanaf vanwege de machtsfactoren in de politiek.  

Een zak met geld is niet de oplossing (Commentaar Trouw, 20-2-21)

*Vanuit oud-politiek denken is dit juist, maar er zal een nieuw-politiek denken ontwikkeld moeten worden omdat de bestaande economische theorieën niet meer geldig zijn, maar dat weten de vakeconomen nog niet.

Protesteren tegen maatregelen maakt je nog niet immoreel (Henk den Uijl, Samenleving/fd, 20-2-21)

*Maar het schurkt er wel dicht tegenaan zolang de grenzen van moreel en immoreel niet getrokken zijn. We zijn namelijk ongemerkt in een onbekend tussengebied of transitie aanbeland. En daarom staat er nu niets vast over de komende jaren.

De economische zwaartekracht bestaat nog (Pieter Hasekamp -CPB-, Macro-economie/fd, 20-2-21)

*Niet op voorhand waar, want er kan sprake zijn van een nieuw type zwaartekracht, die nog niet ontdekt is. Alles wordt nieuw, want het voorbije tijdperk bestaat niet meer.

Ook EU ziet ‘vrijhandel’ nu anders (Clara van de Wiel/nrc.nl, 19-2-21)

*Eindelijk, want het werd tijd!

Scholen sluiten betekent ook economische schade (Gerard van den Berg, Opinie/nrc.nl, 19-2-21)

*Een onbewijsbare stelling want vooringenomen. Kinderen zijn het thuiszitten en ‘leren’ niet gewend, maar als we het coronavirus als onzichtbare vijand zien, dan hoort daar ook een passende oorlogseconomie bij en onvrijheid op straat. Onder de laatste Wereldoorlog werd dat burgerlijke oorlogsleven ook gewoon en die mentaliteit zal nu ook ontwikkeld moeten worden.   

Dorhoutdenkers vallen in de generatiekloof (Column Paul Scheffer, Opinie/nrc.nl, 19-2-21)

*Vallen in de kloof of contrast tussen oud- en nieuwdenken.

De avondklok is niet alleen een ‘juridische kwestie’ (Coen Simons, Opinie/nrc.nl, 19-2-21)

*Wat na bestudering van alle rechterlijke uitspraken wel duidelijk is geworden is dat zowel het staatsrechtelijke áls het gewone juridische denken absoluut niet eenduidig zijn, want altijd historische compromisfactoren. Daarom mag het ook niet verbazen dat rechtelijke vonnissen en arresten nooit vooraf te voorspellen zijn, want geen jurist lukt het om alle alternatieve opties te overzien. En de opleiding tot rechter is een andere opleiding tot jurist. En staatrecht is bepaald niet alleen de logica van alle Grondwetsartikelen.

De hamer en de dansleraar (Christiaan Weijts, In het nieuws/nrc.nl, 19-2-21)

*Wat iedereen zou kunnen zijn opgevallen is dat Willem Engel absoluut geen verstand van staatsrecht heeft, laat staan een cursus heeft gevolgd. Van advocaat Pot kan hetzelfde gesteld worden.

Facebook wil Australië knechten (Reinier Kist, Mediaoorlog/nrc.nl, 19-2-21)

*Het wordt de hoogste tijd omdat alle afgelopen kabinetten nog nooit een eerste aanzet hebben gegeven, dat de macht van de sociale mediabedrijven tegenover de overheden wereldwijd wordt ingeperkt omdat de vorming van publieke kennis via de krantmagnaten nooit in particuliere handen mag blijven. Dat is een publieke (‘publieke opinie’) ofwel uiteindelijk een politieke verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordiging.

Volgende week vrijdag wordt pas bekend of de staat in zijn recht stond (Isabel Baneke, vandaag/Trouw, 20-2-21)

*Omdat het rechterlijke denken wat anders is dan sec-juridisch denken én dito staatsrechtelijk denken. En ik heb door gewone juristen meer onzin horen vertellen dan van gewone burgers omdat hen niets kwalijk kan worden genomen (geen schoolvak meer zoals in de tijd voorafgaande aan de Mammoetwet).

De verzuiling is springlevend en dat is beslist geen mooi gezicht (Martin Sommer, Opinie/de Volkskrant, 20-2-21)

*Dit is een schoolvoorbeeld van een generalisatie en dus ondeugdelijk; hooguit is er sprake van een nieuwe verzuiling, maar dat valt wetenschappelijk nog niet zo snel aantoonbaar te maken.

Open de scholen (Commentaar Raoul du Pré, Opinie/de Volkskrant, 20-2-21)

*Alle gemakkelijk uitsproken opmerkingen zijn ongeldig want er bestaan geen gratis en tegelijkertijd juiste adviezen.

Vier de dood net als het leven/De dood verdient een plek in ons leven (Natalie Lees, Katern Opinie/de Volkskrant, 20-2-21)

*Het leven zal voor oneindig veel mensen veel gemakkelijker worden als ons dominante geloof in het christendom (ondanks alle denominaties) gelijksoortig was als hindoeïsme en boeddhisme, waar de dood ‘geen’ dood in de vorm van het absolute einde van het leven is, maar een zielsverhuizing naar het volgende leven, waarop je in dit leven al kunt voorbereiden.   

Onder der maat (Maurice Timmermans, Psychologie, Katern Boeken & Wetenschap/de Volkskrant, 20-2-21)

*In tijden van complottheorieën is alles ‘onder de maat’. De maatschappelijke complexiteit maakt dat alles tegelijkertijd ingewikkeld is geworden.

‘Een paar jaar geleden’ (recensie medisch historicus Leo van Bergen en de verbazing over de vergelijkingen met covid-19 met de Spaanse griep. ‘Het was vrijwel altijd onzin’. Katern Boeken & Wetenschap/de Volkskrant, 20-2-21)

*Intuïtief geef ik de auteur gelijk omdat geen hedendaagse pandemie vergelijkbaar is met die uit het verleden. De huidige mensheid leeft onder totaal andere omstandigheden en vanwege de wisselwerking tussen virussen en bacteriën enerzijds en de mens anderzijds duidelijk is vanwege de biologische cycli.

‘We gaan er vol op om de gaten te dichten’ (Nadia Ezzeroili, Ten eerste/de Volkskrant, 20-2-21)

*Jeugdig idealisme?

Dient de derde coronagolf zich nu aan? (Xander van Uffelen en Serena Frijters, Ten eerste/de Volkskrant, 20-2-21)

*Niets kan met de huidige covid19 pandemie voorspeld worden.

‘Europa had zich met productie vaccins moeten bemoeien’ (Charlotte Huisman en Michiel van der Geest, Ten eerste/de Volkskrant, 20-2-21)

*Wijsheden en inzichten achteraf.

Hoe de avondklok, met wat deuken, alsnog werd gered (Dion Mebius, Ten eerste/de Volkskrant, 20-2-21)

*Ieder debat is in technische zin onvoorspelbaar, maar wat ook een belangrijke factor is, is de leeftijdsfactor van parlementariërs: te jong en dus verbaal te naïef om de ervaren bewindslieden tegengas te kunnen geven.

We moeten solidair zijn met onze jongeren (Column Eveline Crone, Katern Wetenschap, Vooraan/nrc.nl, 20-2-21)

*Waarom solidair met maar één jongere groep burgers, die verder niets te klagen hebben? Ouderen zijn er veel beroerder aan toe.

Geld als water – maar voor hoelang? (Column Marike Stellinga, Katern Economie, Vooraan/nrc.nl, 20-2-21)

*”Maar voor hoelang?’ is de verkeerde vraag omdat al eerder in deze blog is aangegeven dat iedereen blijft schrijven of beweren vanuit het ‘oude denken’ in economisch opzicht. De economische theorie moet hoognodig aangepast en zeker herzien worden.   

Even een nieuwe chipfabriek bouwen, is er helaas niet bij (Marc Hijink, Katern Economie, Vooraan/nrc.nl, 20-2-21)

*De techniek en technische ontwikkeling kent voordelen én nadelen. Maar met hoogtechnologische productiefactoren zoals constructie van gebouwen en instrumentarium is het altijd een kwestie van langdurige voorbereiding.

Coronacrisis mag de stilstaande campagne niet verder saboteren (Commentaar nrc.nl, 20-2-21)

*Wat wordt bedoeld met ‘verder saboteren’? Waarom wordt dat begrip sabotage gebruikt? De langdurigheid van de pandemie was bij de ‘beginverwachtingen’ van de vaccinproductie niet te voorzien.     

*Na lezing van dit commentaar valt het inhoudelijk erg tegen. De sabotage wordt verder op geen enkele manier toegelicht en de krant komt niet verder dan “Over minder dan vier weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Maar van een campagne is nauwelijks sprake. Deels heeft dat een praktische oorzaak: lijsttrekkers spreken hun achterban toe via livestreams, winkelcentra en dorpspleinen zijn leeg. Maar er is ook een inhoudelijk gevolg: bestaande politieke tegenstellingen zijn gestold. Partijen proberen het wel, maar buiten de coronacrisis is een politieke surplace ontstaan. Deze stilstand is ernstig, om meerdere redenen. Politieke meningsverschillen over corona beperken zich grotendeels tot de crisisaanpak. Wat kon beter, wat kon sneller – zulke vragen domineren de talloze coronadebatten in de Tweede Kamer. Door deze vraag centraal te stellen, worden de verkiezingen versmald tot een talentenjacht voor crisismanagers.”

*Campagne voeren betekent voor de lijsttrekkers in het kabinet-Rutte III ook: publiekelijk verantwoording afleggen. Dat is nauwelijks aan de orde. Premier Mark Rutte, die deze zaterdag de verkiezingen aftrapt met een advertentiecampagne, incasseert tot nu toe zonder enige moeite de premier-in-crisistijdbonus. Andere onderwerpen blijven buiten beschouwing. Het kabinet is gevallen om de Toeslagenaffaire, die een rot in het openbaar bestuur (en democratische controle) aantoonde. Over zo’n belangrijk onderwerp moet gedebatteerd worden. Een campagne is bedoeld om verschillen te benadrukken. Alleen dan kunnen verkiezingen een graadmeter zijn voor de beleidskeuzes van Rutte III.” Zelfs een kind kan begrijpen dat dit illusies zijn tijdens de pandemie. Dus kan nu alvast worden vastgesteld dat het kabinet zou hebben besloten tot een nieuwe datum in het najaar, in de hoop en verwachting dat covid dan voorbij is.  

Tot slot van deze blog zij opgemerkt dat dit voor mij een experiment is: boeiende koppen maar hert duurt uren voordat ik alle afzonderlijke artikelen ook daadwerkelijk gelezen zou hebben. Daarom heb ik dit laboratoriumtest gekozen: wat doe de ‘kop’ van geselecteerde artikelen mij? Heb ik van die artikelen meer verwacht of juist niet? Die verwachting zit in alle commentaren en oordelen verborgen. Nu ga ik de artikelen feitelijk lezen en ik zal mijn bevindingen ook aan de lezer bekendmaken. Als start voor een nieuwe crisisaanpak of voor de evaluatie van deze covid19aanpak.