Tags

(Column Sylvain Ephimenco, Vandaag/Trouw, 18-2-21)

Dinsdag om 23.02 uur gebeurde het weer: door een buitengewone inter-siderale knipconnectie in het limbus paranormalus werd ik per ongeluk via mijn tv-toestel met vliegende schotel XjG41 uit planeet Mintaka verbonden die op dat moment boven Nederland zweefde. Ik kon alle gesprekken tussen boordcommandant Chtuluch en zijn assistent volgen en hun fraaie groene tentakels en blauwe tongen (ieder drie) bewonderen.

De laatste keer dat de Mintakezen boven Nederland vlogen (dat ze ‘het Land van de Gekkies’ noemen) was in september 2019. Ze maakten zich toen om de stikstofcrisis vrolijk die door de ‘OpperGekkies’ van de Raad van State was veroorzaakt en die, midden in een ongekend woningtekortcrisis, tot het stilleggen van 18.000 bouwprojecten had geleid.

“Nu doen die Gekkies het weer!”, brulde Chtuluch tegen zijn assistent terwijl hij lachend over de vloer rolde. “Zojuist heeft een onbeduidende rechter hun pandemiebeleid deels door de plee getrokken: ze moeten van hem van hun avondklok af! Iets met een wetsartikel dat niet over de juiste letters en cijfers beschikte. Die rechtelijke Gekkie zei dat die wet vooral voor ‘superspoedeisende gevallen, zoals een dijkdoorbraak’ was bedoeld. Hij belde zich suf op zoek naar een doorgebroken dijk maar vond er geen één. Bovendien, zei hij nog, het kabinet had eerst tijd genomen om de steun van het parlement te krijgen, bewijs dus dat er geen sprake was van ‘superspoed’. Ah, ah, bij de Gekkies moet je vooral niet de wegen van democratie bewandelen om politieke besluiten te legitimeren, anders word je van traagheid beschuldigd en gestraft.”

De boordcommandant van schotel XjG41 liet zuchtend bruine lucht uit zijn vier longen ontsnappen: “Zie je, op dit continent daar beneden zijn er dertien landen die een avondklok hebben ingesteld en geen rechter bij die dertien die het in zijn hoofd haalde die te verbieden. Erger nog, volgens oud-minister Uri Rosenthal is de rechterlijke bemoeienis over de avondklok bij de Gekkies een unicum in de hele wereld. Zo ziet een doorgeschoten rechtsstaat bij de Gekkies eruit, waar muggenzifters op de stoel van de bestuurder gaan zitten en het land gratis en voor niets mogen verlammen. Het primaat van de politiek wordt door dat van de toga vervangen. Dat gebeurde eerder in de Urgenda-zaak, de stikstofcrisis en bij de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de regering. Je kunt als kabinet het beleid verzinnen dat je wilt, maar er hoeft maar een groep activisten, jihadisten of viruswaanzinnigen naar de rechter te stappen en dan sta je in je hemd. Straks stappen ze naar de rechter om het verbod op de Elfstedentocht te eisen wegens gebrek aan diversiteit bij de deelnemers! Of wordt de regering via de rechter verplicht excuses voor de slavernij te maken en een compensatie van 30.000 euro per persoon uit te keren aan 350.000 nazaten van slaven.”

*Een heel komisch fantasie, ofwel een soort sciencefictionverhaal verhaal, maar aangezien de rechtspraak in de wereld redelijk gelijksoortig is ingericht en zeker binnen de EU op elkaar is afgestemd – Het Europees recht is een soort van grootste gemene deler van alle nationale EU-rechtssystemen – gaat de hoofdstelling van het verhaal niet op: Er zijn in he huidige conflict vormfouten gemaakt door de verlenging van de avondklok op de verkeerde wet te baseren en dat had in andere landen ook kunnen gebeuren.

Commandant Chtuluch schudde plots moedeloos enkele van zijn beige geworden tentakels, trok aan een hendel en na een verblindende flits werd de inter-siderale knipconnectie met mijn tv-toestel definitief verbroken.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1179/articles/1302146/2/1