Tags

Democraten zetten door met royale coronasteun (Korte berichten Verenigde Staten/TROUW, 8-2-21)

De Democraten in de VS zijn van plan om hun smalle meerderheid in het Congres te gebruiken om zonder Republikeinse steun een noodpakket van 1,9 biljoen dollar aan te nemen, bedoeld om de economische gevolgen van de coronacrisis te ondervangen.

Republikeinen vonden dat bedrag over het algemeen te hoog. President Joe Biden vreesde ellenlange onderhandelingen, en besloot daarom vorige week om zijn wet zonder Republikeinse steun door het Congres te loodsen.

Voor de meeste wetten is er in de Senaat een meerderheid van zestig van de honderd senatoren nodig, wat in de praktijk betekent dat Biden tien Republikeinen had moeten overtuigen. Maar Biden kan ook een keer per jaar een soort ‘joker’ inzetten, ‘budget reconciliation’, om begrotingswetten met een normale meerderheid aangenomen te krijgen. Daar gaat hij nu dus daadwerkelijk toe over.

De stemverdeling in de Senaat is 50-50, en vicepresident Kamala Harris kan bij stakende stemmen de balans in het voordeel van de Democraten laten omslaan. Dat gebeurde afgelopen vrijdag voor het eerst sinds de nieuwe Senaat geïnstalleerd is. Die smalle meerderheid betekent wel dat álle Democraten aan boord moeten blijven om de wet niet in gevaar te brengen.

Dat geeft individuele senatoren een machtige onderhandelingspositie. Zo staat Joe Manchin bekend als de meest conservatieve senator. Bekend is dat hij geen voorstander is van het verhogen van het minimumloon, terwijl Biden in de wet het minimumloon voor overheidsopdrachten had willen verhogen tot vijftien dollar per uur. Het is nog maar de vraag of dat er nu door komt.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1170/articles/1294174/4/3

0-0

Biden wil Trumps strenge migratiebeleid stapsgewijs beëindigen (Casper Thomas, Buitenland/fd, 8-2-21, per abuis gedateerd op 3-2-21)

In het kort:

  • Amerikaanse president Joe Biden streeft naar een ‘rechtvaardig, ordelijk en humaan’ immigratiesysteem.
  • Daarvoor moet hij niet alleen met het beleid van voorganger Trump breken, maar ook met zijn eigen erfenis uit de Obama-jaren.
  • Met drie decreten moeten onder andere kinderen en ouders die aan de grens van elkaar gescheiden zijn weer bij elkaar worden gebracht.

‘Ik maak geen nieuw beleid, ik schrap slecht beleid.’ Met die woorden tekende Joe Biden op dinsdag een drietal presidentiële decreten die een punt achter het migratiebeleid van zijn voorganger moeten zetten.

Bidens decreten vragen om een ‘meer humaan asielsysteem’, ‘het bevorderen van integratie van nieuwe Amerikanen’ en een taskforce voor familiehereniging die kinderen en ouders die aan de grens van elkaar gescheiden werden bij elkaar brengt. De ouder-kindscheidingen waren onderdeel van Trumps zero-tolerancebeleid voor ongedocumenteerde migratie. Biden noemde het opbreken van gezinnen een ‘morele en nationale schande’.

De decreten volgen op Bidens eerdere besluit om het pronkstuk van Trumps migratiebeleid, de aanleg van een muur langs de grens met Mexico, te beëindigen. Ook draaide Biden het inreisverbod voor inwoners uit islamitische landen terug. Op die manier hoopt Biden een ‘rechtvaardig, ordelijk en humaan’ immigratiesysteem tot een visitekaartje van zijn presidentschap te maken.

Eigen erfenis

En het is niet alleen Trump met wie Biden hoopt te breken. Hij is het Witte Huis betreden met zijn eigen erfenis op de rug. Als vicepresident onder Obama was Biden medeverantwoordelijk voor beleid dat flinke kritiek oogstte van migrantenorganisaties en Democratische kiezers. Het aantal arrestaties en uitzettingen van migranten bereikte een recordhoogte in de Obama-jaren. Biden noemde dit beleid tijdens zijn campagne voor het presidentschap ‘een vergissing’.

Ook bleven veel beloftes van de regering-Obama onvervuld, zoals verbetering in de juridische status voor 11 miljoen ongedocumenteerden die in de VS verblijven. Achteraf zei Obama hervorming op het gebied van migratiebeleid op een laag pitje te hebben gezet ten gunste van zijn plannen voor gezondheidszorg en de aanpak van de financiële crisis.

Biden lijkt het nu anders te willen doen. Uit zijn eerste weken in het Witte Huis blijkt dat een nieuwe immigratiestelsel hoge prioriteit heeft voor de nieuwe president. Hij wil ongedocumenteerden in de VS de mogelijkheid tot een Amerikaans burgerschap geven, een plan dat op weerstand stuit van de Republikeinen. Biden moet overwegen of hij toestemming van de Senaat zal proberen te omzeilen door zijn asielplannen onderdeel te maken van andere wetgeving, zoals de aanpak van de coronacrisis.

Nieuwe koers

Hoewel Biden in woord meteen een nieuwe koers uitzet voor grenspolitiek, zullen de veranderingen in de praktijk langzamer gaan. Het besluit van Trump om migranten aan Amerika’s zuidgrens de procedure in Mexico te laten afwachten, wordt ‘opnieuw beoordeeld’, maar blijft voorlopig het uitgangspunt. Biden wilde ook een tijdelijke stop in uitzettingen van ongedocumenteerden, maar die stap werd geblokkeerd door een rechter in Texas. Ook een versnelde uitzetprocedure met het oog op de bestrijding van de coronapandemie blijft voorlopig in stand.

Het herenigen van duizenden gezinnen die opgebroken werden na een asielaanvraag, gaat naar verwachting lang duren. Biden gaf geen tijdsindicatie voor wanneer zijn nieuwe taskforce verwacht de ouders van alleenstaande kinderen te hebben teruggevonden. De migratiediensten hebben nauwelijks administratie bijgehouden en in veel gevallen zijn de ouders teruggestuurd naar het land van herkomst.

Voor zover bekend zijn er zeker 5500 kinderen van hun ouders gescheiden in de afgelopen jaren. Een medewerker van de regering-Biden zei tegen de Washington Post dat ze eerst preciezer in kaart moeten brengen om hoeveel gevallen het gaat. Organisaties voor migrantenrechten schatten dat in minstens duizend gevallen de ouders niet meer kunnen worden opgespoord.

Administratieve chaos

Ook erft Biden een stuwmeer aan verblijfsaanvragen dat zich de afgelopen vier jaar heeft opgebouwd. De regering-Trump zette het mes in het systeem om visaverzoeken te verwerken. Volgens het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zitten er bijna vierhonderdduizend migranten vast in een aanvraagprocedure. In veel gevallen gaat het om familieleden van Amerikaanse ingezetenen.

Administratieve chaos, aangevuld met de vrees te worden weggezet als een president die grenzen opengooit, maakt dat Biden naar verwachting stapsgewijs verder zal gaan. ‘We willen graag snel handelen, maar we moeten ook zorgen dat we strategisch beleid maken’, sprak Bidens perswoordvoerder.

De uitvoering van Bidens migratieplannen ligt nu bij Alejandro Mayorkas, die deze week werd benoemd als nieuwe minister voor binnenlandse veiligheid. Mayorkas, zoon van Cubaanse vluchtelingen, werkte ook op het ministerie gedurende de Obama-jaren en was destijds nauw betrokken bij het besluit om ongedocumenteerden die als kind naar de VS kwamen, de zogeheten ‘dreamers’ niet uit te zetten.

https://fd.nl/economie-politiek/1372715/biden-wil-trumps-strenge-migratiebeleid-stapsgewijs-beeindigen