Tags

Stelling: FvD blijft maar beweren dat deze coronapandemie niets anders is dan een gewone wintergriep, omdat er geen overdadig grotere sterftecijfer is voor de senioren in deze samenleving. Onderstaande statistieken weerspreken dat dus. Zou Forum het lef hebben om hun bewering verpakt als visie, bij te stellen?

Vorig jaar zijn bijna 169.000 mensen overleden, ruim 15.000 meer dan waar het CBS vanuit was gegaan. Vooral in het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, was de sterfte hoog. Maar ook tijdens de hittegolf en de tweede coronagolf stierven meer mensen dan verwacht.    

 In Oost-Brabant was de oversterfte het hoogst. Dat gebied werd als eerste in Nederland hard geraakt door het virus. In Friesland en Groningen was bijna geen sprake van oversterfte. 

 De sterfte onder mannen lag bijna 12 procent hoger, onder vrouwen 8 procent. De oversterfte was met 12 procent het hoogst in de groep 65 tot 80-jarigen.

https://nos.nl/teletekst#113