Tags

Communicatie kabinet over corona is zo helder als mogelijk is (Rik Blijham, Opinie/fd, 27-1-21)

Ingo Heijnen en Ariën Stuijt zijn in hun opinieartikel niet verbaasd dat het vertrouwen in de kabinetsaanpak van de pandemie afneemt. Het stelselmatig negeren van de basisregels van crisiscommunicatie zou hiervan de oorzaak zijn. Daarop valt wel wat af te dingen.

Heijnen en Stuijt verwijten het kabinet te speculeren op het effect van de maatregelen. Dat klopt. Het gehele beleid is onvermijdelijk gebaseerd op speculatie aangezien we niet goed weten hoe het coronavirus zich gedraagt. Het gaat immers om een voorheen onbekend virus. Het speculatieve karakter van het beleid is door premier Mark Rutte bij aanvang duidelijk gecommuniceerd: op basis van 50% van de informatie moeten we 100% van het beleid voeren.

‘Er wordt niet meer geaccepteerd dat een regering niet in staat is ongeacht welk risico uit te bannen’

Een volgend verwijt is dat het kabinet geen perspectief biedt. Ook dat klopt. De enige die perspectief kan bieden is het virus zelf: is het in het voorjaar minder actief, welke mutaties treden op, hoe effectief laat het zich door het vaccin bestrijden? Helaas communiceert het virus niet, we moeten het afwachten.

Avondklok

Dan zou het kabinet zijn overwegingen niet delen. Dat klopt niet. Mij zijn ze volkomen duidelijk. De avondklok bijvoorbeeld is ingesteld om te voorkomen dat we door de Britse variant van het virus komende maand net zo hard achter de feiten aanlopen als vorig jaar bij de eerste golf. Gaat dat werken? Tja, dat weten we niet zeker. Maar de overweging dat het kabinet niet lijdzaam wil afwachten hoe ziekenhuizen volgende maand weer vollopen, is helder.

Het betoog van Heijnen en Stuijt weerspiegelt de tijdgeest waarin niet meer wordt geaccepteerd dat een regering niet in staat is ongeacht welk risico uit te bannen. Een regering die tastend in het duister zich een weg moet banen past daarbinnen niet. De pandemie zou nog ergens goed voor zijn als we er de les uit trekken dat deze maakbaarheid een illusie is. Risico’s horen bij het leven, daar hebben we het mee te doen.

*Met deze vaststellingen wordt de oppositie stevig afgepoeierd!

https://fd.nl/opinie/1371774/communicatie-kabinet-over-corona-is-zo-helder-als-mogelijk-is