Tags

,

Stelling: Omdat dit onderstaande redactionele commentaar genuanceerder is dan andere delen van deze krant, is het goed om vast te stellen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikt en misbruik van vrijheidsrechten, zoals demonstratievrijheid. Daarover valt een goede discussie te voeren dat moet uitmonden in aanvullende, want noodzakelijke wijziging binnen de bestaande wetgeving. Menings-/meningenvrijheid en demonstratievrijheid zijn niet absoluut en dus moeten de begrenzingen van deze grondrechten worden vastgelegd.  

Het nihilisme van de laatste dagen was doelloos in de meest letterlijke zin van het woord (Commentaar SANDER VAN WALSUM, Ten eerste/de Volkskrant, 26-1-21)

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven kenschetste het geweld dat zijn stad, en andere Nederlandse steden, heeft getroffen als aanzet tot een burgeroorlog. Wie iets meer afstand kan nemen van de gebeurtenissen in het afgelopen weekeinde, ziet er misschien eerder de contouren in van een vicieuze cirkel: vanwege corona zijn de grondrechten in Nederland – waaronder ‘de vrijheid van vergadering en betoging’ – ingeperkt. Mensen die betogen tegen de begrenzing van dit grondrecht trekken dus vanzelf de aandacht van de politie.

Daar komen weer de relbeluste types op af die elke gelegenheid aangrijpen om de confrontatie met het gezag aan te gaan. Lokale overheden zijn daardoor nog terughoudender bij het toestaan van betogingen, en de politie treedt nog kordater op tegen overtreders van een demonstratieverbod. Die raken daardoor geagiteerd – al dan niet onder invloed van toegesnelde hooligans, en zo komt de escalatie lekker op stoom.

De snelheid waarmee die escalatie zich na de afkondiging van de avondklok heeft voltrokken, is verbijsterend. Het nihilisme manifesteerde zich gelijktijdig op meerdere plaatsen, en het was doelloos in de meest letterlijke zin van het woord: zelfs een teststraat en een ziekenhuis vielen eraan ten prooi.

De avondklok, waarmee de volksvertegenwoordiging heeft ingestemd, is pas een paar dagen van kracht. En er zijn nog ruim twee weken te gaan. Zeker na de gebeurtenissen van de laatste dagen moet ze strikt worden gehandhaafd. Tezelfdertijd zal de politie – onder zware omstandigheden – moeten proberen een onderscheid te maken tussen kwaadwillenden en mensen die zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevinden. Alsook tussen degenen die hun grondrechten willen verdedigen en degenen die dit doel slechts misbruiken.

Bonafide betogers zouden meer ruimte moeten krijgen opdat de ‘coronahooligans’, zoals de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls hen noemde, gericht kunnen worden aangepakt. Tegenstanders van de coronamaatregelen verwijzen graag naar het regime tijdens de Duitse bezetting. Vooral met de avondklok kan fijn stemming worden gemaakt. Hoewel elke vergelijking met dat verleden mank gaat (en beledigend is voor de mensen die het hebben meegemaakt), moet de overheid zich wel hoeden voor een verdere inperking van de burgervrijheden.

Geef bonafide betogers meer ruimte zodat coronahooligans beter kunnen worden aangepakt.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1164/articles/1286316/14/3