Tags

,

Stelling: Alle beschouwingen over de gevolgen van de huidige pandemie vallen op door het vertrouwen in en hoop op de afronding van de huidige covid19crisis, want we zijn verslaafd geraakt aan een samenleving (beschaving?), die vanwege onze technologisch-medische samenleving die altijd een oplossing vindt voor maatschappij-ontwrichtende calamiteiten. Maar geen beschouwing over de mogelijkheid dat zoals bij de HIV-virus die nooit een afdoende antwoord heeft kunnen vinden. De huidige overmatig ‘door’ontwikkelde consumptiemaatschappij heeft geen bestaansrecht meer vanwege alle milieu- en klimaatvervuilende aspecten die chronisch genegeerd worden door onze superkapitalistische elites die maar gewoon hun gang kunnen blijven gaan met al hun overbodige producten. Links is te gefragmenteerd en inhoudelijk ‘te leeg’ geraakt/geworden om (nog) tot een consistent en overtuigend antwoord te komen.

Daarom wordt overal ter wereld ‘links’ het slachtoffer van achterhaalde ideeënvorming en achterstallig onderhoud. Omdat de politieke partijen in ons land geen ideeëngeneratoren meer kunnen worden genoemd, dient de wetenschap die taak in beginsel over te nemen, maar dan geen wetenschap sec (zoals in de medische sector zoals virologen en epidemiologen) die politiek blind zijn, en dus blind voor de maatschappelijke gevolgen van hun onderzoeken en adviezen. Terecht is onvrede ontstaan over hun wereldvreemde ideeën, want iedereen heeft ontdekt dat ook de virologen geen eenheid kunnen uitdragen. Het zijn de harde ‘Osterhausen’ tegenover de meer genuanceerde specialisten die ook hét contrast vormen tussen Oost en West: Oost houdt van discipline (China, Z-Korea, Taiwan) en zijn op die basis bijna superieur geworden met hun techniek en overdonderen binnenkort de westerse naties die geen vergaderdiscipline (zoals in ons poldermodel) kennen en verspillen door traagheid daarmee tijd, zodat het Oosten kan blijven oprukken.

Daarom bestaat het gevaar dat de ‘gevreesde nieuwjaarsrellen’ niet beperkt blijven tot alléén dit jaar, omdat vanaf de komende maanden iedereen (tijdelijk) de huidige pandemie dan weer mogelijk vergeten is. De westerse ziel is ziende (op de 4-jarige kortetermijnbelangen zoals luxeproducten) blind geworden. Een nieuw Planbureau voor de Toekomst kan kortom in deze leegte voorzien, omdat de toekomst te analyseren over een periode van 30 of 50 jaar een nieuwe wetenschapsdiscipline moet worden om de aarde te redden. Want daar komt het met de huidige Planbureaus niet meer van.

Maar het kernprobleem is dat we momenteel geen rekening houden met de mogelijkheid dat we minstens 5 tot 10 jaar blijven worstelen met nieuwe virusmutaties die ons geen rust gunnen. In dat geval wordt ook duidelijk dat de economie in elkaar stort en dat de economische bedrijvigheid alleen gered kan worden met een Deltaplan met een nieuw economisch paradigma, omdat de huidige economische theorieën en modellen dan – onder die omstandigheden – niet meer geldig zijn, als we in dit nieuwe jaar met een 3e uitbraak, volgend jaar met een 4e etc. te maken krijgen. Op die ‘mogelijke’ toekomst moeten we ons nu al gaan voorbereiden, want die situatie valt inmiddels te voorzien aangezien de mutatiesnelheid van dit verschijnsel mogelijk eindeloos en ongelimiteerd zal blijken te zijn. Een ‘briljant’ virus, die de huidige hoogmoed van de medische stand heeft uitgedaagd.

Gevreesde rellen bleven uit tijdens jaarwisseling, ‘ziekenhuizen niet extra belast’ (Stefan Keukenkamp, Oud en Nieuw/Voorpagina Trouw, 2-1-21)

De jaarwisseling verliep minder onrustig dan waar vooraf voor werd gevreesd. Het vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten, lijkt te hebben gewerkt.

Vooraf waren er grote zorgen over het verloop van de ‘onvoorspelbare’ jaarwisseling dit jaar, maar in het grootste deel van Nederland is de nacht relatief rustig verlopen. Een gevreesde veldslag vanwege de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod bleef uit. Wel moest de ME op verschillende plaatsen in Nederland worden ingezet en werden hulpverleners en agenten belaagd en met vuurwerk bekogeld.

*Het blijft triest dat hier geschreven wordt dat een “gevreesde veldslag” is uitgebleven. Hier worden redelijke proporties uit het oog verloren. Hier gaat de fictief bestaande ‘intolerante’ ofwel afgedwongen tolerantie en verdraagzaamheid van de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 het loodje leggen.

Minister Ferd Grapperhaus van justitie zegt dat bijna heel Nederland zich deze jaarwisseling goed aan alle aangescherpte regels heeft gehouden. De minister prijst het optreden van de politie en brandweer, die er volgens hem ‘goed bovenop hebben gezeten’. Wel heeft volgens hem ‘een kleine groep raddraaiers’ brand gesticht en politiemensen aangevallen, maar in vergelijking met eerdere jaren gebeurde dat minder vaak.

Minder vuurwerkletsel

Om ziekenhuizen te ontlasten was dit jaar een vuurwerkverbod van kracht, naast de oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven. Hoewel op veel plekken 2021 knallend werd ingeluid, lijken het verbod en de coronamaatregelen op korte termijn effect te hebben gehad. Op de spoedeisende hulpposten in Nederland kwamen ‘duidelijk minder mensen’ binnen met vuurwerkletsel. Het Oogziekenhuis Rotterdam spreekt zelfs van de rustigste nieuwsjaarsnacht in tientallen jaren, met slechts één slachtoffer.

 “Het lijkt erop dat de coronamaatregelen en het algehele vuurwerkverbod ervoor hebben gezorgd dat de ziekenhuizen en huisartsenposten de afgelopen nacht niet extra zijn belast”, schrijft burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. “En daar was het om te doen.” Hij roept het kabinet op basis van deze jaarwisseling op om definitief vuurwerk te verbieden met oud en nieuw.

Brandweer bekogeld

De Nationale Politie zegt dat grote excessen uitbleven, maar desondanks heeft de politie veel werk gehad. Het aantal geregistreerde incidenten met geweld tegen hulpverleners is vergelijkbaar met afgelopen jaren. Zo moest de ME in Rotterdam ingrijpen toen jongeren de brandweer bekogelden met stenen en vuurwerk. Onder meer in Katwijk en Den Haag werden ook hulpverleners belaagd. In Noord-Nederland was de politie regelmatig doelwit van geweld en vuurwerk.

Omdat er vanwege de coronacrisis meer agenten zijn ingezet dan ooit, bleef het volgens de Nederlandse Politiebond op veel plekken beheersbaar, maar was het zeker niet ‘rustig’. “Het was een zware nacht en we moeten dit niet normaal gaan vinden, maar het was niet de veldslag waar vooraf voor werd gevreesd”, stelt voorzitter Jan Struijs. “Het ging ook op heel veel plaatsen goed en het viel ons daarbij op dat agenten veel bijval kregen van goedwillende burgers op straat.”

Anders dan de politie zag de brandweer een afname van het aantal incidenten in grote delen van het land. Ook de burgemeesters van de grote steden spreken van een ‘relatief’ rustige, beheersbare jaarwisseling. De prioriteit van de politie lag dit jaar op het handhaven van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van hulpverleners. Wel zijn op veel plekken in het land illegale feesten opgerold.

Er werd niet voorkomen dat op sommige plekken coronaregels werden overtreden. In Duindorp bijvoorbeeld, werd op straat een groot feest gevierd. De politie besloot niet in te grijpen, omdat er sprake was van een ‘demonstratie’. De komende tijd moet uitwijzen of de zorg door het negeren van de coronaregels tijdens de jaarwisseling niet alsnog verder onder druk komt te staan.

https://www.trouw.nl/binnenland/gevreesde-rellen-bleven-uit-tijdens-jaarwisseling-ziekenhuizen-niet-extra-belast~bde76700/