Tags

Toeslagenaffaire Compensatie gedupeerden (JELLE BRANDSMA EN NIELS MARKUS, redactie POLITIEK, vandaag/Trouw, 23-12-20) via ANP

Het kabinet gaat overstag en komt met een forse compensatie voor ouders die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire. Zij ontvangen sowieso 30.000 euro.

Gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire krijgen elk 30.000 euro. Als dat niet genoeg is om het leed dat hun is aangedaan te compenseren, kunnen zij aanspraak maken op een hoger bedrag.

Het kabinet wil alle getroffen ouders zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei gecompenseerd hebben. Negenduizend ouders zijn al in beeld. Die moeten eerder geholpen zijn, al wil staatssecretaris Alexandra van Huffelen van financiën daar geen concrete termijn bij noemen. De compensatie begint in januari.

De verwachting is dat van deze groep ongeveer de helft de 30.000 euro zal accepteren. Het bedrag is gebaseerd op het gemiddelde schadebedrag dat de ongeveer vijfhonderd ouders die tot nu toe zijn geholpen, hebben ontvangen.

In een korte verklaring tegenover de pers zei Van Huffelen dat zij blij is dat de regeling er komt. “Het gaat niet alleen om het bedrag, ook om kenbaar te maken dat zij geen fraudeurs zijn.” Van mensen die meer krijgen dan waar zij recht op hebben, wordt het te veel gestorte bedrag niet teruggevorderd, beloofde zij.

Het kabinet schat in dat in totaal zo’n 26.000 mensen gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire. Omdat van ongeveer 15.000 geen gegevens bekend zijn, kan het lang duren voordat iedereen het bedrag heeft waar hij of zij recht op heeft. Ondanks het aantrekken van vierhonderd ambtenaren om de problemen op te lossen, zit er weinig schot in de zaak. Eerder ontvingen ouders al 750 euro als een geste van Financiën.

Hulp aan kinderen

Het kabinet wil speciale aandacht geven aan kinderen die problemen in hun jeugd ondervonden door de affaire, bijvoorbeeld omdat hun ouders scheidden of hun huis moesten verkopen. Het kabinet vraagt de hulp van gemeenten om in contact te komen met die kinderen.

Hoe de getroffen kinderen precies geholpen worden, kan Van Huffelen nog niet zeggen. “Zij zijn veel tekortgekomen. Het is heel belangrijk dat zij een goede toekomst tegemoet gaan.”

Het kabinet kiest voor deze generieke regeling, omdat de compensatie in het huidige tempo niet opschiet. In juli waren er 108 ouders gecompenseerd en in december nog eens 430. Het ministerie van financiën verwachtte de komende drie maanden 1500 ouders te kunnen helpen en in de drie maanden daarna drieduizend. Eind volgend jaar wilde het de schade gerepareerd hebben.

De Tweede Kamer had weinig vertrouwen in zo’n individuele benadering. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stelde daarom voor om alle ouders een vast bedrag te bieden dat ze kunnen accepteren of weigeren. Ongeveer de werkwijze die het kabinet nu kiest, dus. Daarover zei Van Huffelen vorige week nog dat dit niet werkt, omdat schuldeisers het geld onmiddellijk zouden opeisen.

Gisteravond zei zij daarover dat het niet valt uit te sluiten dat schuldeisers een deel van het bedrag vorderen. “We spreken daarover met bewindvoerders en de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Ik hoop dat we kunnen vermijden dat het bedrag helemaal wordt opgeëist. Ik hoop dat ouders een deel ervan zullen overhouden.”

Met de keuze voor een collectieve schadevergoeding vervalt ook het onderzoek van het kabinet of ouders ten onrechte zijn beschuldigd van ‘opzet en grove schuld’. Zo’n onderzoek deed het kabinet wel bij de individuele benadering.

Dat zat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dwars. Hij stelde voor deze stap te schrappen, omdat Van Huffelen zelf zei dat die beschuldiging in 94 procent van de gevallen onterecht is.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1133/articles/1270011/4/1