Tags

Stelling: Omdat de politiek – en dan bedoel ik de Tweede Kamer – nooit een fundamenteel debat heeft gevoerd over het fundamentalisme en salafisme binnen de extreme of orthodoxe islam in ons land, zitten we nu met de gebakken peren. Daarom kúnnen de salafistische predikers de ophef over de spotprenten aanjagen en ophitsen, omdat de moslims in ons land denken dat de vrijheid van meningsuiting in ons land via art.6 Gw ook betekent dat zij alles mogen zeggen wat hun vanuit het geboorteland is aangeleerd, en dus dat er niets heiligers bestaat dan hun eigen profeet Mohammed, en die staat in het morele besef van de moslim boven de christelijke God en zijn Boodschapper of Messias Jezus.

*De moslim heeft echter op zijn geboortegrond en bij een tweede generatie geboorte in zijn Nederlandse geboortestad altijd geleerd dat zijn geloof het enige ware geloof is. En toen hij emigreerde naar Europa en in het bijzonder naar ons land, werd hem alleen een taalcursus aangeboden, die in de loop van 2000 omgezet werd tot een verplichte inburgeringstraject met examen, en bij zakken voor dat examen een herkansing. Maar daar hield het ook mee op. Geen sanctie van geen Nederlands paspoort. Laat staan dat als binnengevlogen imams voor spreekbeurten met een bedenkelijke reputatie, een visum werd geweigerd. Daar kan de organisator van zo’n gespreksavond via die betrokken gemeente en via deze instantie de landelijke overheid nu niet meer omheen.

*Dat deze salafisten ondertussen een eigen zuil hebben opgebouwd om meer moslims in de regio te binden, spreekt voor zich want geen Nederlandse autoriteit die daar de gevaren van inzag. Vooral tot aan 9/11 was de gedachte en overtuiging van de Nederlandse autoriteiten en achtereenvolgende kabinetten dat het wel los zou lopen met goed geïntegreerde islamgelovigen. Het begrip jihadterrorisme was nog niet geboren. Zodat we nu als Europeanen na de collectieve onthoofdingen bij het begin van het ISIS-kalifaat geconfronteerd werden met die nieuwe propagandawapen in hun handen waarmee het vijandige westen onder druk werd gezet als nieuwe potentiële staatsmacht. Maar die droom vuil in deugen omdat er geen nieuwe staat kon worden opgericht met legitieme steun vanuit de Arabische wereld. Wij en de politiek in algemene zin hadden geen benul wat er op ons af begon te komen. Alleen Wilders die uit zijn uitvalsbasis VVD een eigen beweging oprichtte, zag vanuit zijn politiek-moverende redenen een gevaar opdoemen; maar de politiek had daar helemaal geen antwoord op.

Nu islamfanatieke idioten dus Middeleeuwse strafpraktijken zijn gaan uitvoeren, wordt het duidelijk dat de EU op kortste termijn een antwoord moeten gaan formuleren, opdat er niet meer onthoofdingen gaan plaatsvinden. Daarover verschillen natuurlijk alle lidstaten van mening, maar er zal een grootste gemene deler moeten worden gevonden zodat er een samenwerkingsverband kan worden geschapen die concrete plannen op kortste termijn kan organiseren, terwijl de lidstaten hun eigen grondwettelijke bepalingen kunnen aanscherpen, opdat de EU-Verdragen ook kunnen worden aangepast, want die zijn in het geval van jihadistische terreur ook voor aanscherping en verbetering vatbaar. In onze grondwettelijke formulering dient de cruciale bijzin “Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” (art.6/7/9 Gw; incl. strafbepalingen volgend uit art.1 Gw vanwege het discriminatieverbod). Bij iedere potentiële strijdigheid van de Nederlandse wetgeving wordt direct het OM ingeschakeld die bepaalt of de kwestie voor de rechter komt.

*De moslims in ons land dienen duidelijkheid te (ver)krijgen wanneer een citaat uit de Koran is toegestaan en wanneer niet.[i] Dit laatste geldt vanzelfsprekend voor alle Middeleeuwse strafmaatregelen vanuit ‘eigen richting’ die sowieso zijn verboden. Wordt er een imam veroordeeld door de rechter, dan wordt, als sprake is van een dubbele nationaliteit, zijn Nederlandse afgenomen. Deze maatregelen worden via Buitenlandse Zaken ook bekendgemaakt aan alle betrokken islamitische landen waar we diplomatieke contacten mee onderhouden. En bij bootvluchtelingen worden conform het Vluchtelingenverdrag diegenen die een toelatingsbewijs ontvangen ook de ge/belofte afgelegd dat zij de EU-waarden en normen, dan wel wet- en regelgeving zullen gehoorzamen en respecteren, met een digitale handtekening, zodat directe uitwijzing geregeld kan worden als er ooit sprake is van een gerechtelijke uitspraak. Natuurlijk is bekend dat deze uitwijzingsprocedures nog aan alle kanten rammelen, maar daar wordt dan maar een Regeringscommissaris voor benoemd die een en ander kan organiseren.

Bas Soetenhorst en Janny Groen, Het Parool, 15 november 2020

Streng-islamitische predikers jagen de ophef in de moslimgemeenschap over spotprenten aan. De politiek worstelt met deze salafisten. ‘Ze bouwen een zuil om meer moslims te binden.’

‘Jij bent gif. Wat uit jouw mond komt is de puurste vorm van gif.” De salafistische islamdocent Mohammed Riani[ii] liet vorige week in een Facebookopname zijn woede de vrije loop over de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Vanwege de ondergedoken docent in Rotterdam had Marcouch opgeroepen tot het stoppen ‘van de lelijke salafistische gifzaaiers (..) die onze moslimmeisjes en -jongens ophitsen’.

*Deze uitlatingen van “gif” en “puurste vorm van gif” zouden direct voor de rechter gebracht moeten worden omdat er natuurlijk sprake is van kwalijke en typisch fundamentalistisch taalgebruik. Een dergelijke uitlating mag tegenover geen enkele religie worden uitgesproken. De gewraakte islamdocent dient direct uit zijn functie te worden ontzet. He geciteerde weerwoord van Ahmed Marcouch verdient alle lof en zal direct op de agenda van de Tweede Kamer moeten worden geplaatst. En moet een éérste keer zijn dat zo’n debat wordt aangeslingerd.

Voor Riani reden tot actie, want de leerling die klaagde over de spotprent in de klas had groot gelijk: “We gaan geld inzamelen en hem aanklagen voor een walgelijke gifuitspraak.”

*Deze inzamelactie is onder normale omstandigheden de gewoonste zaak van de wereld, maar in dit geval apert buiten de orde omdat hier een verkeerd initiatief is genomen en bevestigd door een docent die geen kennis en verstand van het staatsrecht heeft. En dus kan én moet hier door het OM een voorbeeld worden getoond aan het – vooral – islamitische bevolkingsdeel van ons land dat hier sprake is van een valse logica. De redenering gaat gewoon niet op omdat de Nederlandse waarden en normen hier geschonden worden.     

Het is in lijn met wat Riani twee maanden geleden schreef op Facebook, toen het satirische Franse blad Charlie Hebdo opnieuw de ‘smerige vervloekte’ Mohammedcartoons publiceerde. Dat was ‘een theoretische terreuraanslag’ die ‘de harten doet sidderen, de ogen doet tranen en het bloed doet stollen! (..) O Allaah, toon ons Uw onbegrensde Kracht en Macht in deze haatzaaiers! PS: geen enkele vorm van geweld is toegestaan tegen deze gigantische onrecht. Zij beledigen ons en wij blijven rechtvaardig, maar wij blijven NOOIT STIL TOEKIJKEN, NOOIT!!!!!’

*In hun ogen is sprake van belediging, maar geen inburgeringscursus heeft deze man ooit aan de tand gevoeld over zijn integratiemotieven om in onze samenleving respectvol te kunnen functioneren.

Heiligschennis

Waar na de recente aanslagen in Frankrijk president Macron de strijd aanbindt met het ‘radicale islamisme’ en Oostenrijk met de ‘politieke ­islam’ na de terreur in Wenen, worstelt de Nederlandse politiek met radicaal-islamitische kringen die het bespotten van de profeet ­beschouwen als heiligschennis, zoals in het voorbeeld hierboven. Hoe om te gaan met een religieuze groepering die provoceert, de westerse democratie tart, maar meestal binnen de grenzen van de wet blijft?

*Als de bestaande wetgeving wordt aangescherpt, dan is de kwestie voorbij, maar de vraag is wie in de Tweede Kamer die aanscherping tegenhoudt? Zijn dat de christelijke partijen vanwege art.23 Gw? En bovendien is heiligschennis in ons land sinds kort uit de wet gehaald (1 maart 2014[iii]).

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zei donderdag in een verhit Kamerdebat over de vrijheid van meningsuiting dat haar partij een geschiedenis heeft van wegkijken en te naïef is geweest over de salafistische stroming. Haar partijgenoot Marcouch roept al jaren om een verbod op salafistische organisaties. Hij wijst op de retoriek die op allerlei schurende thema’s wordt ingezet en die ‘de geesten van jonge moslims vergiftigt’. “Als je steeds hoort dat je geen eer hebt en gestraft wordt als je niet reageert als het geloof wordt aangevallen, je zusters worden beledigd, of de profeet wordt beschimpt, dan moet je iets doen. Geld inzamelen voor rechtszaken, demonstreren. Of, het allergevaarlijkst, reiken naar het hoogste doel: het martelaarschap.”

*Allemaal onwesterse denkbeelden die direct verboden moeten worden verklaard. Tweede Kamer: maak daar werk van!

Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt voor ‘politiek-salafistische aanjagers’ die antidemocratisch gedachtegoed verspreiden. Ze hebben een missionaire drang, zijn actief op sociale media en internet en breiden hun netwerk uit om ‘als waakhond van de islamitische gemeenschap’ te fungeren tegen ervaren onrecht en beleid, aldus het in oktober verschenen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Zuil

Een groot deel van de salafistische moslims beperkt zich tot het in eigen kring op orthodoxe manier belijden van de islam. Daarnaast is er een ideologisch gedreven groep die een eigen infrastructuur opbouwt, observeert radicaliseringsdeskundige Jelle van Buuren. “Niet alleen via inzamelingsacties en sociale media. Ze werken ook aan fysieke structuren, bouwen een zuil. Zo proberen ze steeds meer moslims aan zich te binden.”

De jongste generatie predikers opereert slim, zegt hij. “Ze kennen de Nederlandse wet en cultuur, spreken de taal. En hanteren retorische trucjes.”

Hij verwijst naar de Hilversumse prediker Abou Hafs, die vorig jaar kortstondig vastzat vanwege een nog lopend onderzoek naar financiering van IS. Hij werpt zich op als belangenbehartiger van de moslims, die zich afzet tegen de overheid. Van Buuren: “In de retoriek komt steeds terug dat moslims worden onderdrukt, dat sprake is van islamofobie en het meten met twee maten.”

Cornelius Haga

Volgens bronnen in de inlichtingenwereld ­reizen inmiddels zeker honderd jonge salafistische predikers door Nederland. Ze kennen de weg in de rechtsstaat, zoeken de confrontatie met de autoriteiten en bereiken via sociale ­media grote groepen mensen. Met benefiet­acties voeren ze rechtszaken en financieren ze moskeeën.

Islamdocent Mohammed Riani is een van de salafistische aanjagers die de NCTV in het vizier heeft. Onder de naam Aboe Aicha zamelt hij met benefieten tienduizenden euro’s in om de ­ontslagen directeur Soner Atasoy terug in het zadel te helpen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

Op Instagram vertelt hij bij Minuut voor Allah (ruim 68.000 volgers) over islamitische do’s-and-don’ts. Eind juni riep hij op Facebook op tot financiële steun voor docent Mehmet A. van de salafistische As-Soennahmoskee in Den Haag, die veroordeeld was tot een taakstraf van 80 uur wegens het aanzetten tot vrouwenbesnijdenis. “Niet alleen Mehmet wordt ervoor gestraft, maar wij met z’n allen. Hij heeft nu een strafblad voor gewoon lesgeven. Ze zijn systematisch bezig met het ontwrichten van de zuivere islam,” fulmineerde hij in een urenlange sessie.

En hij heeft ‘Charlie Marcouch’ op de korrel, zoals hij de Arnhemse burgemeester spottend noemt vanwege diens solidariteit met Charlie Hebdo. “Laten we deze man aanpakken tot de laatste rechter.”

Zijn inspanningen voor de ex-directeur van het Haga Lyceum krijgen steun van Suhayb Salam, een prominente figuur op het Nederlands-salafistische speelveld. Diens onderwijsorganisatie alFitrah stond begin dit jaar centraal in een parlementair onderzoek naar buitenlandse financiering van islamitische instellingen. Salam tartte zijn ondervragers en sprak van ‘een poppenkast’.

*Nu het “parlementaire onderzoek naar buitenlandse financiering van islamitische instellingen” wordt genoemd, kan ik het niet nalaten te vermelden dat er nooit eerder zo’n prutswerk van een Onderzoekscommissie van de Tweede Kamer is vertoond als deze. De leden bleken ook hoegenaamd geen benul en besef te hebben welke vragen er moesten worden gesteld en nog erger: geen kennis en inzicht wat de islam is; hoe het mens- en wereldbeeld ervan is; wat het salafisme betekent; en hoe die financiering zou moeten worden aangepakt. Hier kwam een absolute onbekwaamheid aan de dag dat hemeltergend was. Een complete black-out van Kamerleden zou ik wat ik zag willen betitelen. Zo kom je inderdaad nooit een aan effectief integratiebeleid; volkomen onmogelijk vanwege de incompetentie van betrokken Kamerleden.

Zijn vader Ahmad Salam, een grondlegger van het salafisme in Nederland, baarde kort na de moord op Theo van Gogh opzien toen hij de ­uitgestoken hand weigerde van minister van ­Integratie Rita Verdonk. De bedrijven van de ­familie Salam zijn sinds 2016 voorwerp van een witwasonderzoek. De lange duur hangt samen met ondoorzich­tige constructies. Door het ontbreken van jaarrekeningen is bijvoorbeeld onduidelijk wat alFitrah ophaalt met inzamelingsacties. In de Utrechtse gemeenteraad stelden partijen eerder vragen over de herkomst van 120.000 euro waarmee een faillissement werd afgewend.

‘Buitengewoon grievend’

Het in islamitische kringen gebruikte Hawala-banksysteem kan een extra drempel opwerpen bij dit soort onderzoeken. Het werkt op basis van vertrouwen. Geld wordt contant op tafel gelegd bij een Hawalasteunpunt en via een contact (telefonisch, per WhatsApp of e-mail) bij een ander steunpunt elders in de wereld opgehaald. Lidmaatschap of rekeningen zijn niet nodig.

Benefieten zijn een gebruikelijke manier van crowdfunding in de vrijgevige moslimgemeenschap. De soms indrukwekkende bedragen die organisaties en moskeeën ophalen bij een toch niet bovengemiddeld rijke achterban, wekken argwaan in inlichtingenkringen.

Dit voorjaar zamelde een kleine Gelderse moskee een half miljoen euro in voor een nieuwe gebedsruimte. Mohammed Riani alias Aboe Aicha zamelde tienduizenden euro’s in voor vastgoed en juridische kosten in de machtsstrijd om het Haga Lyceum. De Haagse As-Soennahmoskee ontvangt jaarlijks 4,5 ton aan giften. De Dawah-groep uit Utrecht haalde sinds dit voorjaar bijna 4,5 ton op voor aankoop van een pand.

Bij zulke inzamelingsacties en in aparte sessies over maatschappelijke thema’s, wordt gehamerd op het versterken van de islamitische identiteit, die in Nederland onder druk zou staan. Vorig weekend werd in een online­opvoedcursus van de Dawah Groep verteld dat het hoofddoel van het krijgen van kinderen ligt in ‘het versterken van de ummah’ (de moslimgemeenschap). Terloops vertelde een docente dat de Nederlandse maatschappij islamofoob is.

Vragen over de soms riante opbrengsten van benefieten worden afgewimpeld met een verwijzing naar de vrijgevige achterban. Hulporganisatie Salaam Foundation uit Eindhoven beet vorig jaar van zich af na een bericht dat de NCTV gemeenten had gewaarschuwd dat onwaarschijnlijk veel geld was opgehaald voor een weeshuis in Marokko. ‘Buitengewoon grievend’ vond de Foundation de veronderstelling dat ‘moslimburgers niet voldoende daadkrachtig zouden zijn om humanitaire projecten te financieren’.

Regelmatig schakelen salafisten de rechter in. Een imam dwong vorig jaar een rectificatie af nadat burgemeester Marcouch hem met zijn visie op het salafisme zou hebben neergezet als haatimam. De rechter oordeelde dat daar onvoldoende bewijs voor was. De uitspraak symboliseert de moeizame strijd van de overheid tegen een groep die soms langs de randen van de wet scheert.

Adequate wetgeving

Radicaliseringsdeskundige Jelle van Buuren maakt zich grote zorgen over de assertieve salafistische groeperingen. “Het risico is dat een parallelle enclave ontstaat, die op gespannen voet staat met democratische kernwaarden. En die de eigen moslimgemeenschap intimideert.”

*Hiervan is allang sprake! Je hoeft niet eens door moslimwijken in de grote steden te wandelen om te zien hoe de stand van zaken is. Salafisten zijn de machtigsten binnen die bevolkingsgroep.

De politiek heeft hier nog geen antwoord op, zegt hij. Adequate wetgeving ontbreekt. Bovendien is de politiek te verdeeld. “Neem artikel 23 uit de Grondwet, dat bijzonder onderwijs op afstand zet van de overheid, waardoor bij verontrustende signalen zoals over het Haga Lyceum nauwelijks kan worden ingegrepen.”

*Er moet dus een derde lid aan art.6 Gw worden toegevoegd, met inhoudelijke instructies hoe de overheid tegenover het islamitisch onderwijs staat en hoe tegen strijdige Koran-uitspraken ten opzichte van onze westerse waarden en normen opgetreden dient te worden.  

De aanslagen in Parijs, Nice en Wenen en de ophef rond cartoons wakkeren de wens aan ook in Nederland harder in te grijpen. Van Buuren: “Het is zaak die urgentie vast te houden.”

Wat is salafisme?

Het salafisme is een fundamentalistische stroming in de islam die een terugkeer naar de enige ware en zuivere islam nastreeft. Salafisten zijn onverdraagzaam jegens andersdenkende moslims, schrijven antropoloog Ineke Roex en theologisch deskundige Najib Tuzani in een deze zomer verschenen onderzoeksrapport, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Binnen het salafisme is een groep die zich concentreert op religieus activisme in eigen kring, een groep die zich bemoeit met politiek en maatschappij en een groep jihadisten, die het gebruik van geweld legitimeert.

*Dot laatste is sowieso strafbaar. Gaat uw gang OM!

https://www.parool.nl/nederland/hoe-om-te-gaan-met-het-salafisme-in-nederland~b6970f38/?


[i] Hierbij is – om ieder misverstand uit te sluiten – geen sprake van discriminatie tussen migranten i.c. moslims en Nederlanders omdat we nu eenmaal te maken hebben met de beruchte ‘eenheid van religie en staat of overheid’ in betrokken landen (vastgeklonken opvoedingspatronen) en ons land (en de hele EU neem ik aan) sprake is van (bewuste) scheiding tussen beide aspecten. Onze landgenoten weten niet beter en daarom bestaat hier een (potentiële) spanningshaard omdat de moslims natuurlijk van de verkeerde veronderstelling uitgaan dat ze hun Koran-zuilen probleemloos kunnen volgen en naleven. Dat is dus niet het geval als het om het publieke domein gaat, wél als het om private gesprekken gaat binnen de huismuren.    

[ii] https://www.facebook.com/NPO1/posts/2729162317108210 Het gesprek staat gedateerd op  9 oktober 2019 en het mag van de zotte genoemd worden dat hierover nog geen besluiten zijn genomen of geen nadere persberichten zijn gevolgd.

[iii] https://nl.wikipedia.org/wiki/Godslastering