Tags

Stelling: Als je digitale cowboys op de ambtelijke wereld loslaat… of onbenullen laat controleren. Er ontstaat dus een losgeslagen koninkrijk binnen de ambtelijke subwereld…

fsv-systeem – Of de Belastingdienst zich aan de wet houdt bij de jacht op fraude, weten zelfs de bewindslieden niet.

JAN KLEINNIJENHUIS, REDACTIE ECONOMIE

  • De Belastingdienst werkt mogelijk nog altijd met anti-fraudesystemen die niet aan de wet voldoen. Maar na twee maanden van intern onderzoek weten de staatssecretarissen van financiën dat nog altijd niet zeker. Daarom wordt ‘met spoed’ een externe en onafhankelijke partij gevraagd om de fiscus verder door te lichten en zeker te weten dat die zich aan de wet houdt.

Wordt het geen tijd om de ambtelijke top te vervangen?

Dat schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief (Belastingdienst) en Van Huffelen (Toeslagen en Douane) in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek was de onthulling door Trouw en ‘RTL Nieuws’ eind februari over het fraudesysteem FSV. Daarin stonden zo’n 180.000 burgers vermeld als mogelijk fraudeur, zonder dat de Belastingdienst wist of die signalen terecht waren. Twee dagen voor de onthulling van dat systeem, dat met zijn voorganger meer dan twintig jaar was gebruikt, werd het door de Belastingdienst stopgezet.

Sindsdien proberen de bewindslieden grip te krijgen op hoe de Belastingdienst omgaat met signalen van fraude. Het FSV fungeerde als een zwarte lijst, bleek uit intern onderzoek, doordat ‘signalen’ en ‘vermoedens’ van fraude werden geregistreerd zonder daadwerkelijk bewijs. Het systeem leidde daarom tot stigmatisering, en een ‘incompleet, onjuist en gedateerd beeld’.

Antwoorden op de vele Kamervragen over FSV kunnen de bewindslieden nog niet geven. Daarvoor is er nog ‘onvoldoende inzicht in de precieze werkwijze bij de fraudeaanpak’. Ook is er ‘onvoldoende helderheid over het bestaan van vergelijkbare systemen binnen de Belastingdienst‘. Of informatie uit FSV of andere systemen een eigen leven is gaan leiden is evenmin duidelijk.

Vijlbrief en Van Huffelen traden in januari aan in plaats van Menno Snel, die in december aftrad vanwege de aanhoudende problemen in de toeslagenaffaire. Volgens bronnen hebben zij nu al grote moeite om intern informatie boven tafel te krijgen. Een deel van de Belastingdienst zou, ondanks de vernietigende conclusies over het FSV, blijven vasthouden aan het gebruik ervan. De staatssecretarissen kiezen er nu voor niet zelf te blijven zoeken, maar schakelen daarvoor dus een externe partij in in de hoop dat die de feiten snel kan achterhalen.

  • Opmerkelijk is dat de ADR, de interne onderzoeksdienst van de rijksoverheid, eind februari nog een onderzoek afrondde naar de mate waarin de Belastingdienst aan de privacywet voldoet. Daarin werden het FSV of eventuele vergelijkbare systemen niet eens genoemd. Volgens de staatssecretarissen was dat onderzoek vooral gericht op het op orde hebben van procedures, op papier dus. “We moeten echter ook constateren dat onvoldoende daadwerkelijk aan die procedures voldaan wordt.”

Het wordt nu dus duidelijk wat al die idiote plannen en suggesties vanuit de Tweede Kamer hebben opgeleverd om maar publiciteit te kunnen scoren. Het wordt dus ook tijd om de Kamer zelf aan een onderzoek te onderwerpen.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/931/articles/1128434/4/2