Tags

Nu beslissingen lastiger worden, moeten we ondenkbare afwegingen onder ogen zien (Naomi Ellemers, Expert/fd, 24-4-20)

Naomi Ellemers is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht

‘Bij de besluitvorming over mogelijke exitstrategieën uit de ‘intelligente lockdown’ hebben we niet alleen te maken met allerlei onzekerheden, praktische beperkingen, en gebrek aan betrouwbare informatie over de langetermijngevolgen van verschillende scenario’s. We moeten ook het belang van ongelijksoortige uitkomsten tegen elkaar afwegen.

Wat verdient prioriteit? Het recht van patiënten op medische behandeling of het recht van zorgpersoneel om veilig te kunnen werken? De zorg voor kwetsbare bedrijven of zorg voor kwetsbare ouderen? Deze keuzes gaan verder dan de afweging van individuele vrijheid versus volksgezondheid, die premier Mark Rutte benoemde.

‘De enige zekerheid is dat we niet in één keer terug kunnen naar normaal. We zijn de komende tijd gedwongen keer op keer te kijken welke stap de volgende moet zijn. Dit vraagt niet alleen om een vergelijking van appels met peren, maar zelfs om afwegingen te maken die we normaal gesproken zouden weigeren. Het is daarom de moeite waard na te gaan hoe we zoiets op een goede manier kunnen doen.

Stuk voor stuk uiterst zinnige maar ook noodzakelijke vragen die alleen al daarom op de agenda van de Tweede Kamer thuishoren, zodat daarover een expertdebat over kan plaatsvinden. Eindelijk een ‘expertocratie’ waaraan ook gewone burgers kunnen deelnemen met een uiteindelijke besluitvorming in de Kamer zelf, zoals het hoort. Het voordeel van deze toekomst is eindelijk dat partijpolitieke belangen geen rol meer kunnen hebben omdat het nu om de echte feiten en veranderende omstandigheden gaat. Daarop heeft geen enkele politieke partij een visie. Dus nu de kans benutten omdat dat domme partijbestel naar het museum te dirigeren.

(…)

https://fd.nl/opinie/1342504/nu-beslissingen-lastiger-worden-moeten-we-ondenkbare-afwegingen-onder-ogen-zien