Tags

Enthousiast ten strijde tegen enthousiasme (Martin de Haan, Boeken/de Volkskrant, 11-4-20)

Coen Simons pleidooi tegen enthousiasme mag weinig origineel zijn, in dit Twitter-tijdperk is het urgenter dan ooit. Zijn diagnose biedt genoeg stof tot nadenken.

(…)

‘Hij wordt daarbij ook niet echt geholpen door zijn schrijfwijze. Die is vlot en luchtig, maar vaak ook erg impressionistisch. ‘Het verwijt van fact-free politics komt als een boemerang terug in het betoog van de enthousiaste factchecker die de wereld wil veranderen, want het ware menselijke handelen vertrekt altijd uit onwetendheid. En dus, willen we iets nieuws beginnen, willen we een andere omgang met onze planeet, dan worden we met onze eigen noodzakelijke feitenloosheid onderuitgehaald.’ Wie het begrijpt mag het zeggen.’

Het eeuwige dilemma van de academisch gevormde die in de realiteit van alle dag altijd geconfronteerd wordt met uitingen die dwars tegen ieder wetenschappelijk onderzoek ingaan, maar wel recht van spreken hebben omdat ieder mens/burger het recht heeft om zijn mening te uiten, grondwettelijk vastgelegd.

(…)

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/922/articles/1118803/81/1