Tags

10. Deze corona-uitbraak zal ook voor de politieke en economische/zakelijke elite het bewustzijn hebben bijgebracht dat deze corona – als tweelingzusje van sars -, een heel wonderlijke, maar andere uitwerking blijkt te hebben dan waar wetenschappers van allerlei soort, zoals medici en bio-genetici, gewend als ze waren met voorgaande generaties virussen, nu nog helemaal geen kijk op hebben gekregen en dus helemaal idee hebben hoe lang deze crisis gaat duren. En juist dat onverwachte karakter en ‘overvalstechniek’, zoals ook bleek in het tv-programma ‘Frontberichten’ van vanavond op NPO2 27/3 (onverwacht als ‘een dief in de nacht’: Matteüs 24:43) van deze corona (sars hoort namelijk ook die familiesoort) zal vanwege het onbekende patroon en de totale platlegging van economie en bedrijvigheid voor de industriële elite een enorme grote schok zijn geweest, omdat juist de natuur (van deze corona) veel machtiger blijkt te zijn dan zij zelf als economische elite.

Het hele economische leven dat tot stilstand kwam is een nooit eerder vertoond verschijnsel, zo agressief als deze virus tewerk gaat, binnen een kwart etmaal van matig karakter tot een uur later het overlijden. Voor de hulpverleners van de traumaheli een schokkende ervaring. Dit virus waart letterlijk als een kankergezwel door de wereld met als slachtoffers die al een zwakke gezondheid hebben en bij één verkeerd contact sneuvelen. Een soort van zwarte pest uit de Middeleeuwen maar toen was de medische stand nog niet zo ontwikkeld als nu. Wie had kunnen denken dat de pest in deze moderne tijden zou kunnen terugkeren; op de Ebola in Afrika na, maar dat kon niet verspreid worden. En dus uiteindelijk ongevaarlijk.

Maar nu kan letterlijk geen mens, niemand kan meer vóór of áchteruit; en kan het dus ook zomaar zijn dat we na een jaar nog geen effectief vaccin hebben gevonden omdat de laboratoria steeds tegen nieuwe verrassingen aanlopen en domweg geen nieuw vaccin op de markt kunnen brengen. Iedereen is dus nu overtuigd dat de mens te verslaan is door de ‘natuur’ via deze virus en de mensheid volkomen klem heeft gezet (en ik heb via een Trouw-artikel van vandaag heb ontdekt hoe handig en intelligent deze virus is en daarover een blog heb geschreven: https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2020/03/27/de-genialiteit-van-de-natuur-zoals-die-in-het-coronavirus-voorkomt-is-gelijkwaardig-aan-de-mens-zelf-trouw-corona/.

Voor het eerst in de menselijke geschiedenis worden deze economische en andere elites gedwongen om niet meer in Angelsaksische termen van alléén ‘eindverantwoordelijke en zelf besluitende’ CEO te zijn. Elites staan als ieder anders volkomen machteloos. Dat Angelsaksische bestuursmodel wordt dus een onmogelijke constructie. In niet-Angelsaksische gebieden is de besluitvorming binnen een grootbedrijf een collectieve verantwoordelijkheid. Die CEO staat n de toekomst nergens meer ‘boven’ en dat is voor die wereld een nieuw, gedwongen, gegeven en dus gelijkwaardig aan zijn medebestuurders. Niet meer gestuurd door zijn ‘Ik-macht’ maar door ‘Wij-gevoel’.

11. Een ander feit is het geven dat de jongere generaties in het Westen veel inventiever zijn van voorgaande generaties. Ook dat is een nieuw verschijnsel, de nieuwe creatieve wonderkinderen die hun ouders en de oudere generaties gemakkelijk verslaan op ieder gebied. Er is inmiddels ook een spontane opkomst vastgesteld van genieën die op bizar jonge leeftijd de middelbare school weten af te ronden en op hun 15e jaar al inschrijvingsgerechtigd zijn aan universiteiten. En ook de huidige generatie Delftse studenten die alle mogelijke patenten aan het ontwikkelen zijn.

Die zullen aan de halve jeugdperiode genoeg hebben om vervolgens inventieve ondernemers te worden en een heel andere maatschappij tot ontwikkeling zullen brengen. Zij zullen binnen de kortste keren leidinggevende functies gaan vervullen en de topposities gaan vervullen, maar wel geleid door hun intuïtie. Dat levert een geheel nieuwe arbeidsmarkt op die ook niet meer functioneert volgens de huidige economische normen en wetenschappelijke inzichten. Op alle terreinen breken nieuwe paradigmata door. De huidige corona zal vermoedelijk naar mijn gevoel een keerpunt betekenen voor de huidige maatschappij die niet meer kan functioneren volgens de oude sjablonen.

12. Uit dit alles vloeit een complete verschuivingen van alle machtscentra in de commerciële en financiële wereld voort, om over de paradigmatische wijzingen binnen de academische wereld maar te zwijgen. Over tien jaar zal de wereld een totaal andere aanzien krijgen van de huidige. De omslag die via corona zichtbaar wordt zal een algemeen maatschappelijk veranderingskarakter gaan dragen.

13. Pas nu begint het dus ook voor de jongere generaties te dagen dat de EU een noodzakelijk instrument wordt om vanuit de enorme ‘verscheidenheid’ van culturen en generaties binnen ons continent, máár mét een verenigde denkcapaciteit én -kracht, die zijn weerga niet zal kennen, allen hand-in-hand verenigd oplossingen zullen weten te vinden om in gezamenlijkheid in staat te zijn om aan de gegeven uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, milieu, migranten uit arme continenten en dus nu corona ook aan de Europese leefstijl te gaan werken, want met deze corona wordt een ‘zorgvuldige’ leefstijl dringend gewenst, op straffe zelfs van de ondergang van ons continent, omdat zorgvuldig en bewust leven het enige antwoord is op deze wakeup-call van corona. En zo kwam ik op de ‘samenwerking van natuur&politiek’ in de kop van deze blog. Dat is de oplossing die ons via corona wordt aangedragen. In een nieuw eenheidsbewustzijn van mens én natuur (overigens hoef je daarvoor geen lid van de PvdD te zijn!).