Tags

Update met de volgende Stelling: “De overheid is niet meer besluitvaardig”, zo kan uit onderstaande kanttekeningen opgemaakt worden. Dit vanwege samenvatting het structurele wantrouwen tussen regeringscoalitie en de oppositiefracties. In crisisomstandigheden die nu spelen is het duidelijk dat de besluitvorming vaardiger en effectiever moet worden met alle betrokken specialistenvertegenwoordigers ook aanwezig moeten zijn. Dus de federatie van medisch specialisten horen even goed aan de besluitvorming deel te nemen als het RIVM.

Vervolgens heeft Rutte een fundamentele inschattingsfout gemaakt dat onze bevolking of ons ‘volk’ erg nuchter is. Uit het ‘gehamster’ van de afgelopen dagen blijkt het tegendeel en dat duidt op algehele paniek. Aan de andere kant is ook Asscher een enorme blunder te verwijten omdat hij stevige kritiek had op de MP tijdens een praatprogramma over de niet-sluiting van onderwijsinstellingen. Dat hoor je tijdens deze omstandigheden niet te doen, zoals prof. Arnoud Boot tijdens een interview met @drKelderenCo (zie hieronder) en Boekestijn & De Wijk (BNR) terecht opmerkte: dat hoort pas achteraf als de crisis is opgelost (als dat er overigens van komt, want daarin geloof ik niet: het komt nu aan op een fundamentele en dus structurele levensstijlverandering; onze beschaving is aan het eindpunt gekomen vanwege de noodzaak van een absoluut verbod op fossiele energiebronnen; de aardbodem en milieu/klimaat zijn vernietigd en dus houdt alles op).

Maar wat Asscher in zijn huidige kritiek op het kabinet heeft uitgesproken, bewijst zijn afwezige gevoel voor urgentie namelijk het ‘thuislaten’ van zijn kritiek op dit moment. Dat is ongepast en daarmee heeft hij mijns inziens bewezen niet premierwaardig te zijn en dat ook nooit zal worden. Het is ergerniswekkend dat hij zich heeft laten verleiden om die uitspraak te doen omdat de bevolking nu alléén behoefte heeft aan eenheid van beleid tot achteraf, bij evaluatie, blijkt wat er goed en verkeerd is gedaan en gehandeld. Deze blunder van Asscher is typerend voor het verziekte klimaat van de politiek in dit tijdsgewricht. Deze representatieve democratie is kortom een doorlopend proces van gezanik én gezever geworden, terwijl we nu moeten proberen hand in hand de huidige crisis op te lossen. En de coronacrisis gaat naar mijn verwachting net zo lang door tot de mensheid tot de juiste conclusie is gekomen dat de leefstijl fundamenteel veranderd moet worden en dat dus het economisme op de tweede plaats komt. Daarmee kunnen we de conclusie trekken dat de populisten geen rol kunnen spelen in dit proces omdat alles wat politieke besluitvorming bij het oude moet blijven of zelfs terugkeren naar de vorige eeuw (PVV en FvD als exponenten van anti-eenheidssentimenten) en dat er dus ook binnen de EU naar structurele samenwerkingsverbanden moet worden toegewerkt.

Dit virus test het hele staatsbestel (Marc Chavannes, Opinie & Debat/nrc.nl, 14-3-20)

In tijden van crisis moet het taatsbestel staan als een huis, schrijft Marc Chavannes. Maar hoe bestuursvaardig is de overheid nog?

‘Een crisis is een moment om ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien. Infecties zijn een test van iemands persoonlijke gezondheid. Een pandemie, of een economische crisis, is een test van de gezondheid van het staatsbestel. Onder druk komen de zwakke plekken aan het licht. De een krijgt hoofdpijn bij stress, de ander buikpijn. De Nederlandse overheid wacht lang, maar kan dan knopen doorhakken waar anders eindeloos wordt gezanikt. Crisis als kans.’

De Tweede Kamer is inderdaad een vergaderzaal geworden waar eindeloos gezanikt wordt. Dat is een vaststaand feit waar echter als hypothese geen onderzoekmethode voor bestaat vanwege het ontbreken van bestaande normen om dat ‘gezanik’ te kunnen vaststellen. Het kan dus noch geverifieerd, noch gefalsificeerd worden. Daarom blijft de Kamer doormodderen in een politiek klimaat waarin feiten en ficties zoals nepnieuws een hoofdrol spelen. Ik ben dus blij dat Chavannes als oud-politiekredacteur van NRC H’bl dit woord ‘gezanik’ heeft verwoord en dus vastgelegd, zodat een student binnen de huidige generatie politicologie dit thema eens oppakt voor een promotieonderzoek.

Ik meen trouwens dat ik vandaag op de radio (Als ik me niet vergis de econoom Arnoud Boot in @drKelderenCo) een goede suggestie hoorde, namelijk de gedachte dat de Kamer veel efficiënter kan werken door in plaats van die eindeloze debatten die nergens op uitlopen, om tijdens een vooroverleg in de Kamer aan de minister-president een reeks vragen voor te leggen, die vervolgens aan het huidige crisisteam over de corona-uitbraak – worden voorgelegd en de antwoorden die uit dat overleg volgen on het formele Kamerdebat verder te behandelen.

Het voordeel is dan dat de MP zich gaat verdedigen vanuit de visie van louter alleen gezondheidsspecialisten binnen wetenschappelijke kring (UMC’s) én de specialisten van het RIVM, zodat twee verschillende soorten specialismen de antwoorden op die vragen kunnen voorbereiden om te dienen als inbreng van een volgend plenair Kamerdebat. De huidige gegroeide praktijk van bijeenkomen van een bewindsman in het kader van een komende EU-top is namelijk geheel zinloos omdat de Kamer de schijn wil ophouden dat de agenda van de MP te bepalen is en dat is staatsrechtelijke onzin. De PM legt alleen achteraf verantwoording af en als de resultaten volgens diezelfde Kamer onvoldoende zijn dan wordt er gestemd over een motie van wantrouwen.

Diezelfde wanpraktijk speelde zich ook steeds af toen minister Wiebes steeds naar de Kamer werd geroepen om zich te verantwoorden voor het gasdebacle en de aardbevingen in Groningen. Alle Kamerdebatten op dat vlak waren een herhaling van de vorige vergadering en het leverden niets op dan alleen tijdverspilling omdat hooguit nieuwe klachten van bewoners besproken werden.  Ik was waarschijnlijke de enige idioot in het land buiten de feitelijke bewoners in de provincie die al die Kamerdebatten heeft gevolgd. Achteraf gesproken pure tijdverspilling behalve de voor mij nuttige ervaring dat de Kamer zo idioot vergadert en tijd verspillend functioneert. Chaotisch. Dat kan dus veel beter, maar daar is de Kamer zelf niet volwassen genoeg voor en is het populisme van rechts en links te dominant voor geworden, zodat effectief vergaderen volstrekt onmogelijk is geworden.

(…)

[Marc Chavannes is oud-redacteur van NRC en correspondent politiek bij De Correspondent, waar een uitgebreidere versie van dit artikel is te lezen.]

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/13/knoei-niet-met-het-bestel-zeker-in-crisistijd-a3993708#/handelsblad/2020/03/14/#204