Tags

Hoe de overheid een ‘haatimam’ de mond probeert te snoeren

Radicalisering Omstreden imam Fawaz Jneid kreeg een gebiedsverbod voor de twee Haagse wijken waar hij predikte. Dat verbod vecht hij aan.

Andreas Kouwenhoven, nrc.nl, 18 februari 2020

‘In zijn preken verklaart imam Fawaz Jneid met regelmaat andersdenkende moslims tot afvalligen en wenst hij islamcritici een bestraffing van Allah toe.’

Het probleem met deze opmerking is dat het enerzijds niet strafbaar is om mede-gelovigen tot ‘afvalligen‘ te verklaren, maar dat kan tweedelig uitwerken: de meer ontwikkelde islamieten zal dit worst blijken te zijn, maar de minder ontwikkelde en zelfs geheel ongeschoolden voelen dit als een persoonlijke belediging. Waardoor dient te worden opgemerkt dat dit soort opmerkingen als subjectieve uitlatingen moeten worden gekwalificeerd, waarbij de ‘slachtoffers’ moet worden aangeraden om ‘psychische weerbaarheidscursussen’ kunnen worden doorlopen, die wel eerst georganiseerd moeten worden. Een vrijzinnige moslim zal beseffen dat geen sprake kan zijn van een ‘bestraffing van Allah’. Dat is Middeleeuws denken.

„U houdt er zeer conservatieve standpunten op na.” „U draagt een sektarisch wereldbeeld uit.” „U toont zich principieel tegenstander van de democratie.” „U bent tegen het liberalisme.”

Maar ook het tegengeluid van onze minister van Justitie getuigt eerder van een emotionele uitlating dan van een verstandige opmerking. Dit vanwege het feit dat iedereen ‘zeer conservatieve standpunten’ mag innemen want een kwestie van persoonlijke keuzevrijheid. Ook ‘sektarische wereldbeelden’ zijn niet verboden en zal eerder een tegengesteld effect oproepen: migranten die zich sterker zullen gaan verzetten tegen deze opvattingen van de regering.

Dat ‘islamisten’ als orthodoxe of radicale moslims zich principieel tegenstander betonen van de democratie, is zeker geen verrassing, want dat hoort bij hun opvoedingspatroon. Maar dat rechtvaardigt niet dat op deze manier hele moslimbevolkingsgroepen ‘weggezet’ mogen worden gezet. Hierover had allang binnen de Tweede Kamer vanuit hun recht om de regering ter verantwoording te roepen én hun informatierecht, want staatsrechtelijk is het standpunt van een principieel tegenstander van de democratie aanvechtbaar, maar vermoedelijk nooit grondig besproken in de Kamer; laat staan tot een oplossing gebracht.

Hier heeft de Kamer naar mijn oordeel een fundamentele omissie of fout gemaakt. Daarbij komt ook dat naar mijn mening de Kamer nooit het geloofsartikel van PVV dat de islam, de moskee en de Koran verboden moeten worden, want niet alleen ongrondwettelijk, maar ook strijdig met het discriminatieverbod in art.1 Gw. Alle bestaande religies in ons land zijn staatsrechtelijk gelijkwaardig aan elkaar en daar dient de overheid – lees: de regering – op toe te zien. Maar vanwege de angst en potentieel stemmenverlies aan PVV heeft de Kamer nooit die stap durven zetten.

En zo gaat de opsomming nog even door in een elf pagina’s tellende brief van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aan imam Fawaz Jneid. De minister legt in zijn brief uit waarom hij vorige maand het gebiedsverbod voor de imam alweer verlengde: „Ik ben nog altijd van mening dat u een klimaat schept waarin jihadisten kunnen gedijen.” Om die reden kreeg Fawaz in 2017 het gebiedsverbod voor het eerst opgelegd, voor twee Haagse wijken waar hij predikte. De maatregel is sindsdien vijf keer verlengd. Dinsdag dient een rechtszaak bij de bestuursrechter over de verlengingen. De imam vraagt zich af hoe hij van het gebiedsverbod af komt.

Wel heeft de minister gelijk dat orthodoxen een klimaat hebben geschapen waarin jihadisten konden gedijen, maar wel nadat Wilders met zijn PVV alle ruimte aan moslimhaters had geboden. En daarmee is de haat tegen de islam ook feitelijk gestart. Grapperhaus heeft op deze basis geredeneerd zich laten meesleuren door moslimhaat en dat had en minister in functie nooit mogen doen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/17/hoe-overheid-een-haatimam-de-mond-probeert-te-snoeren-a3990732#/handelsblad/2020/02/18/#108

Wordt vervolgd