Tags

Samenvatting vanuit de Volkskrant:

  • We kijken ‘vooruit op het post-Brexit-tijdperk’; als dat maar eens mogelijk was!
  • Is de ‘Britse bevolking een *vitaal* onderdeel gewest van het weefsel van de Unie’? Was het maar waar! De Britten hebben er altijd met één been buiten gestaan en dat heeft erg veel oponthoud gekost.
  • ‘Zonder een gelijk speelveld op het gebied van milieu, arbeid, belastingen en staatssteun is er geen onbeperkte toegang tot de interne markt.’ Dat gelijke speelveld zal er nooit komen vanwege alle nationale, tegengestelde belangen. Het wordt tijd dat de Commissie nuchter gaat worden en niet alles met een overdreven positief perspectief beziet vanuit een te groot en onrealistische bril op de neus.
  • Het is maar helemaal de vraag of ‘sommige banden die de EU en het VK de afgelopen vijf decennia zorgvuldig hebben gecreëerd, losser moeten worden gemaakt.’ Was er sprake van ‘zorgvuldig creatie’? Het lijkt er in geen velden en wegen op.
  • Dat het VK wél ‘onderdeel blijft uitmaken van Europa in plaats van de Unie,’ is pure theorie en een verwachtingspatroon, maar de Britten blijven ongenaakbaar eigenwijs met hun postkoloniale dwarsliggerij die altijd het gelijk aan hun zijde meent te hebben. Daarmee valt niet samen te werken. ‘Wij zullen blijven samenwerken op het gebied van buitenlandse zaken, veiligheid en defensie, met een gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijke wederzijdse belangen. Maar we zullen het elk op onze eigen manier doen.’ En juist dáár wordt deze mooi uitgesproken intentie door onze wederzijdse belangenconflicten onmogelijk gemaakt. Dat zal ook de uitkomst van een toekomstig moeizaam proces blijken te zijn. Als er geen andere houding vanuit de Commissie ontstaat en groeit. Een groei van toenemende transparantie en openheid, die nu afwezig is of toegedekt wordt.
  • ‘Morgen betekent ook een nieuwe start voor Europa. De afgelopen jaren hebben ons – landen, instellingen en mensen – nader tot elkaar gebracht.’ Oh ja, is dat zo? Dat is (nog steeds) en was fantasie en een droomwereld.
  • En tot slot: ‘In turbulente geopolitiek tijden waarin grootmachten met elkaar concurreren, is grootte van belang. Geen enkel land kan eigenhandig de klimaatverandering tegenhouden, de digitale uitdagingen van de toekomst aangaan of een krachtige stem laten werklinken in de toenemende kakofonie die de wereld kenmerkt.’ Er wordt hier vergeten dat ook de Unie intern ten onder dreigt te gaan aan een ‘eigen kakofonie’ van stemmen vanuit populistische hoek, waarop de EU nog steeds geen antwoord heeft gevonden.
  • Kortom, een typerende PR-tekst. Dat zal vanaf morgen echt anders moeten (worden opgeschreven).

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/861/articles/1077888/23/1