Tags

(redacteur, Levensmiddelen/fd, 30-1-20)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen stelt €200 mln beschikbaar voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord. De NOS meldt dat Van Nieuwenhuizen dit woensdag liet weten aan de betrokken organisaties. Het geld is onder meer bedoeld om vissers die stoppen te compenseren en nog actieve vissers te helpen om te verduurzamen.

In de Noordzee worden steeds meer windmolens gebouwd en er worden meer delen aangewezen als natuurgebied. Daardoor komt er steeds minder ruimte voor de visserij. Verschillende belangenverenigingen, energiebedrijven en de overheid overlegden daarom over een compensatieregeling voor de geraakte vissers.

Het akkoord moet nog wel geaccepteerd worden door alle deelnemende partijen. In het akkoord staat ook dat er onderzoek komt naar nieuwe vistechnieken en meer natuur in de Noordzee. Ook staat erin dat de partijen vanaf nu betrokken worden bij het aanwijzen van nieuwe gebieden voor de bouw van windparken.

https://fd.nl/economie-politiek/1332904/kabinet-stelt-200-mln-beschikbaar-voor-vissers-in-noordzeeakkoord