Tags

Hoe slim is de variabele maximumsnelheid? (Marc Hijink, Economie/nrc.nl, 6-1-20)

De Formule Maximumsnelheden op snelwegen veranderen vaak gedurende de dag. Wie bepaalt dat, en wat is het effect op filevorming?

3 januari 2020

(…)

De maximumsnelheid is een gevoelig onderwerp nu Nederland op 16 maart terugschakelt van 130 naar 100 kilometer per uur – alleen overdag. Dat betekent op nog meer wegen wisselen van snelheid gedurende de dag. Marco Schreuder stelt zichzelf de vraag die Rijkswaterstaat bezighoudt: „Hoe zorgen we ervoor dat de weggebruiker het nog snapt?”

(…)

Je kunt de toestroom naar een file reduceren door ruim ervoor de snelheid te verlagen, stapsgewijs, van 120 naar 80 of 60 kilometer per uur. Rijkswaterstaat beproefde daarvoor eerder het algoritme Specialist, een afkorting voor speed controlling algorithm using shock wave theory. Het was mede ontworpen door Andreas Hegyi van de TU Delft. Specialist werkte goed, zegt Hegyi aan de telefoon. „Het verkeer moet wel stabiel gehouden worden, door de afstanden tussen de voertuigen niet te klein te maken.” Het is niet de bedoeling dat automobilisten op de rem moeten trappen en zo weer een opstopping veroorzaken. „Het algoritme zorgt ervoor dat de uitstroom uit het gebied met 60 kilometer per uur weer een hoge intensiteit krijgt – rond de 2.200 voertuigen per uur. Die capaciteit bereik je bij ongeveer 85 kilometer per uur.”

(…)

Staart van de file

Spitsstroken helpen files voorkomen met tijdelijke extra capaciteit. Als toch een file ontstaat, wordt automatisch filestaartbeveiliging geactiveerd. Het is een basaal algoritme dat de maximumsnelheid aanpast: de software draait in de wegkantsystemen, de grijze kastjes naast de grote portalen boven de weg.

(…)

Die ‘rotmaatregel’, zoals de VVD hem noemde, kan wellicht toch positief uitpakken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/03/hoe-slim-is-de-variabele-maximumsnelheid-a3985684#/handelsblad/2020/01/06/#310