Tags

Het is welletjes met die trekkeroptochten (Commentaar/fd, 21-12-19)

Boer zoekt respect. Dat was het overkoepelende motto achter de gemotoriseerde boerendemonstraties afgelopen drie maanden. Dat respect hebben de boeren met hun acties ook in ruime mate gekregen. Burgers, bedrijven en autoriteiten ondergaan de overlast van de blokkades en tractorfiles grotendeels gelaten en zelfs grotendeels sympathiserend.

Maar na drie maanden is een minderheid van de actievoerende boeren onacceptabel aan het radicaliseren. De meest militante actieleiders gebruiken misplaatste en kwetsende oorlogsbeeldspraak, waarna ze op de ophef reageren met halfhartige verontschuldigingen. De wilde acties van afgelopen woensdag vonden plaats, opnieuw, zonder begrijpelijke eisen. En deze acties waren ook weer zonder enig serieus vooroverleg gericht tegen nogal willekeurige doelen.

Het wordt langzamerhand tijd dat boeren beseffen dat hun tractorguerrilla, weerkorpsengedrag en hit-and-run-acties het draagvlak en begrip onder de bevolking voor hun demonstraties in snel tempo weer afbreekt. Van mensen die respect eisen, mag op zijn minst worden verwacht dat zij zelf ook enig respect weten op te brengen voor anderen.

Een beetje respect bijvoorbeeld voor andere mensen die ook hard werken. Met een beetje normale omgangsvormen graag richting winkeliers, rechters, werknemers, politici, wetenschappers, media, of slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Het intimideren van andersdenkenden door tractoren voor de deur te zetten, of hen met tractoren het werken onmogelijk te maken, hoort daar niet bij en zouden we snel achter ons moeten laten.

Dit zijn zeer terechte waarschuwingen aan het adres van landbouw- en veeteeltboeren. Geen demonstraties meer maar onderhandelingen afdwingen.

(…)

https://fd.nl/opinie/1328956/het-is-welletjes-met-die-trekkeroptochten