Tags

Raad van State kritisch op maatregelen kabinet voor stikstofaanpak (correspondent, Milieu en klimaat/fd, 27-11-19)

Het snel invoeren van een stikstofdrempel om de bouw in Nederland vlot te trekken, is erg lastig. Dat concludeerde de Raad van State gisteren in een advies aan het kabinet.

Van een drempelwaarde mogen volgens de Raad van State op korte termijn ‘geen wonderen worden verwacht’. Eerst zal het kabinet een stevig pakketmaatregelen moeten presenteren die de natuur in kwetsbare natuurgebieden beschermt.

Dan gaat het volgens de Raad om ‘veel meer’ maatregelen dan alleen maatregelen die de tikstofuitstoot van de vrijgestelde bouwprojecten compenseren.

Het oordeel van de Raad is een waarschuwing aan het kabinet: werk aan een goede onderbouwing van zo’n drempelwaarde, anders dreigt opnieuw een nederlaag bij de rechter. Een landelijke stikstofdrempel voor bouwprojecten met een relatief kleine stikstofuitstoot is een belangrijk wapen van Rutte III in de beteugeling van de stikstofcrisis. Blijft de stikstofuitstoot van een bouwproject onder die drempel, dan hoeven bouwers geennatuurvergunning aan te vragen.

Maar gezien de slechte staat van veel beschermde Nederlandse natuurgebieden, is de ruimte voor een drempelwaarde beperkt, stelt de Raad. De compenserende maatregelen moeten dan ook per gebied worden uitgewerkt. Op plekken waar de natuur er slecht aan toe is, zijn volgens de kabinetsadviseur steviger maatregelen nodig.

De regering werkt overigens al aan zo’n gebiedsgerichte aanpak. Zo is in de landbouw een uitkoopregeling opgetuigd voor boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden die vrijwillig willen stoppen met hun bedrijf.

Eind mei haalde de Raad van State een streep door de te vrijblijvende aanpak van het kabinet om de stikstofneerslag in natuurgebieden terug te dringen. Als gevolg daarvan stokte de vergunningverlening door provincies en gemeenten én kwamen duizenden bouwprojecten stil te liggen.

Begin november kwam het kabinet met een eerste pakketmaatregelen om Nederland uit de stikstofcrisis te krijgen. Naast een onderzoek naar een landelijke drempelwaarde, kondigde het kabinet ook aan dat overdag de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur gaat. Daarnaast moeten boeren ander, minder eiwitrijk veevoer gaan gebruiken, om zo de stikstofuitstoot te verminderen.

Ook op dit pakket uit de Raad kritiek. Het kabinet maakt niet goed duidelijk welke bijdrage minder hard rijden en ander veevoer precies leveren aan het herstel van kwetsbare natuurgebieden.

Dit kan goed en effectief werken door de Raad van State worden genoemd die onder leiding van de nieuwe voorzitter Thom de Graaf een nieuwe wind laat waaien in zijn adviezen.

https://fd.nl/economie-politiek/1325992/raad-van-state-kritisch-op-stikstofaanpak-kabinet?view=img