Tags

EU bereikt na moeizaam overleg akkoord over begroting voor 2020 (Ria Cats, Europa/fd, 20-11-19)

In het kort:

  • De EU mag volgend jaar ruim €153,6 mrd uitgeven, 3,4% meer dan dit jaar.
  • Dat kwamen het Europarlement en de lidstaten overeen na moeizaam overleg
  • Er gaat meer geld naar klimaat, jeugdwerkloosheid, grensbewaking en innovatie

De Europese Unie mag volgend jaar ruim €153,6 mrd uitgeven, 3,4% meer dan dit jaar. Het extra geld gaat vooral naar de bestrijding van klimaatverandering, jeugdwerkloosheid, grensbewaking, onderzoek en innovatieve projecten zoals het Europese satellietsysteem. Dat zijn de EU-landen en het Europees Parlement maandagavond laat overeengekomen.

De onderhandelingen verliepen uiterst moeizaam. Het Europarlement wilde, zoals altijd, aanmerkelijk meer geld uitgeven dan de lidstaten. De landen wilden aanvankelijk niet verder gaan dan een uitgavenplafond van €153,1 mrd in 2020, een half miljard minder dan de €153,6 mrd die de Europese Commissie in haar conceptbegroting had voorgesteld.

‘Historische omslag’

Maar de Europarlementariërs besloten zich sterk te maken voor €159,1 mrd. Daarmee zou de EU in de lopende EU-meerjarenbegroting (2014-2020) meer uitgeven dan de reeds afgesproken 1% van het Europese bruto binnenlands product. Dat ging de EU-landen veel te ver. Toch toont de Belgische Europarlementariër Johan Van Overtveldt, oud-minister van financiën en tegenwoordig voorman van de budgetcommissie in het Europarlement, zich dinsdag tevreden met het onderhandelingsresultaat.

Van Overveldt ziet in de begroting ‘een bijna historische omslag richting investeringen’. ‘De verhoging van investeringen is volledig gericht op onderzoek, innovatie, klimaatgerichte infrastructuur en niet meer op louter cohesiefondsen en landbouw,’ schrijft hij in een tweet. Zo gaat er ruim €500 mln extra naar het klimaat, €420 mln naar het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 en €135 mln naar energie-infrastructuur.

Minder geld voor Turkije

Om volgend jaar opgeteld €850 mln meer te kunnen uitgeven ten opzichte van dit jaar, wil de EU op een aantal posten bezuinigen. Zo gaat Brussel snijden in personeelskosten en landbouwuitgaven. Ook krijgt kandidaat-lidstaat Turkije flink minder middelen (-€85 mln) vergeleken met de oorspronkelijke conceptbegroting van de Commissie. Het land drijft immers steeds verder af van de Europese democratische en rechtsstatelijke waarden. De EU blijft wel Ankara betalen voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië en het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus+.

Laat dat snijden in personeelskosten en landbouwuitgaven ook een start zijn voor een geheel nieuwe begrotingsmethodiek. Want alleen dat zou de EU helpen om gezond en volwassen te worden.

Volgens de Duitse Eurocommissaris Günther Oettinger voor begroting is het EU-budget voor 2020 een weerslag van de uitdagingen waarvoor de EU staat. Hij roept de lidstaten opnieuw op door te pakken met de onderhandelingen over een nieuwe EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027. Daar zit weinig schot in, omdat Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden vasthouden aan het huidige budgetplafond van 1% van het Europese bbp. Deze landen vinden dat Brussel het financiële gat van jaarlijks €13 mrd dat de Britten na hun vertrek achterlaten, moeten dichten door fors te bezuinigen op de fondsen voor landbouw en cohesiesteun voor arme regio’s.

Vrienden van Cohesie

Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Kroatië, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slowakije en Slovenië hebben zich juist verenigd onder de noemer ‘Vrienden van Cohesie’. Zij zijn tegen snijden in de steun voor arme regio’s. Ierland en Frankrijk zetten zich weer schrap tegen kortingen op de landbouwsteun.

Dit laatste is dus oude politiek van de EU, waar toch hoognodig een einde aan moet worden gemaakt en vervangen moet worden door een modern landbouwbeleid.

Oettinger zegt tegen het FD te vrezen dat de lidstaten uiteindelijk besluiten de hand op de knip te houden en alles op het gebied van landbouw- en cohesiefondsen zo veel mogelijk bij het oude te laten. Het gevolg is dat de EU minder geld kan uittrekken voor digitalisering, supercomputers, migratie, klimaat en veiligheid. Brussel raakt dan nog verder achterop bij de technologische revolutie in China en de Verenigde Staten.

Hierover dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden, met meer getransporteerde geldmiddelen naar nieuwe thema’s.

Als het niet lukt tijdig een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting te bereiken, dan vormt het budget van 2020 straks daar het uitgangspunt voor. Volgens Van Overveldt, lid van de Vlaams-nationalistische NV-a, is de begroting voor 2020 al een ‘voorbeeld’ van hoe het zou moeten.

Waarvan akte.

https://fd.nl/economie-politiek/1325038/parlement-en-lidstaten-bereiken-moeizaam-akkoord-over-eu-begroting-voor-2020