Tags

Macron zet met harde lijn Brussel en Balkan voor het blok (Han Dirk Hekking, Europa/fd, 19-11-19)

De Franse president Emmanuel Macron verhinderde vorige maand dat de EU toetredingsonderhandelingen begint met Noord-Macedonië en Albanië. Dat was de opmaat tot een Frans voorstel, dat het beleid jegens kandidaat-lidstaten fors aanscherpt. Voor de westelijke Balkan is dat ‘extreem ontmoedigend’.

Commentaar: dat deze blokkade voor de ‘westelijke Balkan ‘extreem ontmoedigend’ is, is niet terzake doende, aangezien beide genoemde kandidaat-lidstaten de plannen van Macron tot aanscherping te danken hebben aan de regeringen van met name Polen en Hongarije die de basiswaarden van de EU hebben ondermijnd en geschonden, zoals het Hof van Justitie dat bewezen heeft geacht. Die sabotage vanuit die landen is niet voor herhaling vatbaar en daarom dient eerst een herziening van die toelatingsprocedure tot stand te worden gebracht. Dat betekende verspilling van tijd en energie om beide landen tot de orde te roepen.

Pas toe wat je hebt beloofd, wij controleren dat scherp, en dan praten we verder. Dat is de boodschap van de Franse president Emmanuel Macron aan kandidaat-lidstaten van de EU. Hij wil het toetredingsproces voor de EU fors aanscherpen, en in feite vertragen. Landen moeten regels van de EU nog voor hun toetreding invoeren én toepassen. Anders kan Brussel het proces tot toetreding bevriezen, of een land zelfs terug naar ‘af’ sturen.

Heel verstandig.

In het kort:

  • Frankrijk wil de EU-toetredingsprocedure voor kandidaat-lidstaten flink aanscherpen.

  • De EU moet het proces kunnen bevriezen of terugdraaien als een kandidaat de rechtsstaat ondergraaft.

  • Waarnemers zijn kritisch over de Franse opstelling, die met name landen op de Westelijke Balkan treft.

  • Zonder EU-perspectief neemt het risico op instabiliteit toe, zo waarschuwen ze.

Dat die ‘waarnemers kritisch zijn over de Franse opstelling, die met name landen op de Westelijke Balkan treft, is evenmin ter zake doende, want alleen framing van emoties.

En het laatste punt dat de instabiliteit toe zou nemen kan op geen enkele manier worden bewezen of beargumenteerd want wederom uitingen van emoties.

Volgens hem moet de Europese Unie eerst zichzelf hervormen, vóór er sprake kan zijn van nieuwe toetreders. ‘Als we een machtiger Europa willen, moeten we sneller bewegen, en meer integreren. Maar dat kan niet als je nu een uitbreidingsproces opent.’

Ook hier heeft Macron gelijk aangezien een ‘machtiger Europa’ – waar populisten gegarandeerd tegen zijn -, een opbouw van dat machtiger Europa onmogelijk maken terwijl dat wel degelijk noodzakelijk is om een gelijkwaardige tegenpool te kunnen worden op het wereldtoneel waar nu ‘blokken’ als de VS, China, en Rusland de dienst uitmaken en de EU geen rol van betekenis speelt. De EU zal wel energie moeten investeren in die nieuwe wereldorde opdat het niet zal verdwijnen in een gapende leegte van de geopolitiek, die nu aan het ontstaan in, zoals het Midden-Oosten bewijst.

https://fd.nl/achtergrond/1324661/macron-zet-met-harde-lijn-brussel-en-balkan-voor-het-blok