Tags

Rutte’s grote stikstofuitruil stuit op felle kritiek (Bas Knoop, voorpagina/fd, 14-11-19)

In het kort:

  • Kabinet presenteerde plannen om stikstofcrisis op te lossen en woningbouw vlot te trekken.
  • De plannen kregen veel kritiek van boeren, bouwers en milieuclubs.
  • Kabinet gaat in Brussel lobbyen voor schrappen van kleine natuurgebieden.

(…)

Met het woensdag gepresenteerde noodpakket probeert het kabinet op korte termijn de ergste pijn in de bouwsector te verzachten. Maar sommige wetenschappers vrezen dat het kabinet, juist vanwege die tijdsdruk, opnieuw de fout maakt natuurherstel ondergeschikt te maken aan de economie.

Lobby in Brussel

Een aankondiging die verbazing wekt, is het voornemen van het kabinet in Brussel te gaan lobbyen om bestaande beschermde natuurgebieden anders te mogen inrichten, samen te voegen of zelfs te schrappen. Van kleine natuurgebieden die ‘structureel zwak zijn en blijven door hun omvang en ligging, zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast’, schrijft het kabinet.

‘Een vreemde passage in de brief’, zegt Ralph Frins, onderzoeker natuurbeschermingsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij wijst op een brief die het kabinet op 4 oktober naar de Tweede Kamer stuurde en waarin landbouwminister Carola Schouten juist stelde dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om het aantal Natura 2000-gebieden te verminderen.

Een beschermd natuurgebied schrappen, is ook niet makkelijk, stelt Frins. Dat kan alleen als er sprake is van een wetenschappelijke fout bij het aanwijzen van een gebied of als door natuurlijke omstandigheden, zoals klimaatverandering, de natuurdoelen voor een gebied niet meer gehaald kunnen worden. Schouten concludeerde in oktober op basis van deze criteria zelf dat Nederland geen Natura 2000-gebieden kan schrappen.

Waarom het kabinet dit nu dan toch gaat proberen? ‘Een vermindering van het aantal natuurgebieden is een aloude wens van de VVD’, zegt een ingewijde. ‘Nu kan de partij aan haar achterban in ieder geval vertellen dat ze ervoor gelobbyd heeft.’

(…)

https://fd.nl/economie-politiek/1324289/de-grote-stikstofuitruil-van-rutte-stuit-op-felle-kritiek-van-boeren-bouwers-en-milieuclubs