Tags

Stikstof

Het kabinet wil dat boeren hun koeien voer gaan geven waar specifieke enzymen aan zijn toegevoegd. De dieren stoten dan minder stikstof uit, en die stikstofruimte kan gebruikt worden om bouwprojecten die stil liggen weer op gang te brengen.

Willem Schoonen, Trouw, 31 oktober 2019

Ingewijden bevestigen aan de NOS dat dat een van de maatregelen is die het kabinet wil nemen om uit de stikstofcrisis te komen. Er wordt gewerkt aan een pakket met allerlei verschillende maatregelen, die snel resultaat moeten opleveren.

De enzymen, die aan het bestaande veevoer kunnen worden toegevoegd, worden geproduceerd door het chemiebedrijf DSM Nederland. Volgens deskundigen levert het op korte termijn een stikstofwinst op van minimaal 10 procent. De melkveehouderij is de grootste bron van stikstofvervuiling.

Door de toegevoegde enzymen is het veevoer wel duurder, maar het kabinet wil die kosten wel dragen als het stikstofruimte oplevert. Voor de komende tijd worden de kosten geraamd op enige tientallen miljoenen euro’s.

Harde cijfers van het RIVM laten zien dat boerenbedrijven alleen maar tijdelijk hun uitstoot konden verminderen. Minister Schouten wil dat niet oplossen met een halvering van de veestapel. Maar de kringlooplandbouw die zij voorstaat kan daar wel degelijk toe leiden.

De conclusie op basis van dit bericht is dat behalve alle afzonderlijke mogelijkheden die er nu bestaan en nog worden gevonden – zoals in dit artikel de enzymen die aan het veevoer worden toegevoegd -, er in het kader van de huidige stikstofcrisis sprake moet zijn van een nationaal crisisplan, waarin alle huidige bouwactiviteiten binnen een maand globale herstelplannen ter inventarisatie moeten worden op- en vastgesteld. Vervolgens zal door de Tweede Kamer een tijdschema op nationaal niveau worden vastgesteld, zodat dan op basis van die vaste tijdschema’s alle herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Wij gaan de wereld bewijzen en aantonen dat via dit organisatiegram en -structuur een uitvoering van alle deelplannen mogelijk is, waar de wereld een voorbeeld aan kan nemen.

https://www.trouw.nl/wetenschap/enzymen-in-veevoer-moeten-bouw-helpen-vlot-trekken~bfb9bc8b/

Lees ook: Nergens in Europa is de ammoniakuitstoot zo hoog als in Nederland