Tags

Laat boeten die wel voelen voor kringlooplandbouw niet in de steek (Joost de Jong en Willem Lageweg, opinie/Trouw, 23-10-19)

(…)

De Transitiecoalitie Voedsel ondersteunt de aanbevelingen van de commissie Maij van harte. Zonder het corrigeren van de markt, het betalen voor ecosysteemdiensten en het belasten van de negatieve bijeffecten van het huidige landbouwmodel zal kringlooplandbouw niet rendabel blijken. Alleen door dit soort maatregelen krijgen boeren die bijdragen aan duurzaamheid een eerlijk speelveld en kunnen zij laten zien dat zij begrijpen wat de samenleving van hen vraagt.

Verstandige suggesties van de commissie-Maij! Eindelijk een goed ambtelijk advies.

(…)

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/773/articles/992470/21/1