Tags

Wilson bereid tot rol binnen EG [correspondent drs. W.S.A. Colnbrander, NRC H’bl, 9-12-74]

“Het spreekt vanzelf dat als wij de juiste voorwaarden krijgen – maar alleen als wij de juiste voorwaarden krijgen – ik [premier Wilson] deze aan het Britse volk zal aanbevelen en er voor zal pleiten dat wij lid blijven en onze volledige rol in de ontwikkeling van de Gemeenschap spelen.”

Aldus premier Wilson zaterdag in een toespraak aan het jaarlijkse diner van de Labourburgemeesters der Londense gemeenten. Ze zullen wellicht eerder een uiteenzetting over het voor hen zo essentiële punt van de subsidies van de centrale overheid aan de lokale financiën hebben verwacht.

“Het van zolder halen van deze oude, in haar dubbelzinnigheid puur “Wilsoniaanse” bereidverklaring is echter kennelijk bedoeld om aan de Franse premier en de Duitse bondskanselier in het openbaar nog voor de topconferentie het gewenste signaal te geven dat als het moeizaam Brusselse menuet van de “heronderhandelingen” tot een goed einde kan worden gebracht, Wilson in het kabinet zijn hele gewicht als premier voor aanvaarding in de schaal zal werpen.

Nieuws is er in Wilsons woorden dus niet, maar in het hoogst delicate en omzichtige ministerieel gemanoeuvreer binnen de Labourpartij is het naar voren brengen van deze eerdere voorwaardelijke bereidverklaring al een hele stap in de richting van de komende aanvaarding van het heronderhandelingsresultaat. De anti-marketeers voelen dat heel sterk.

(…)