Tags

Redacteur, Kennis & Innovatie/fd, 9-10-19

Nederland scoort hoog vanwege de goed fysieke en digitale infrastructuur

Nederland beschikt over de meest concurrerende economie van Europa en doet het mondiaal als nummer vier ook uitstekend. Dat blijkt woensdag uit de nieuwe ranglijst van het World Economic Forum. De jaarlijkse graadmeter van internationale concurrentieverhoudingen is uitgevoerd voor 141 landen.

Nederland stond vorig jaar mondiaal nog op nummer zes, maar is nu Duitsland en Zwitserland voorbijgestreefd. Singapore eindigt dit jaar bovenaan in de lijst en wisselt stuivertje met de VS die op plek twee terechtkomen. Op de derde plek heeft Hongkong beslag gelegd.

Open en dynamisch

Nederland scoort hoog vanwege de open en dynamische economie, een goede fysieke en digitale infrastructuur, stabiel macro-economisch beleid, een goed opgeleide bevolking, een doelmatige overheid en goed functionerende instituties.

Een zwak punt is het innovatievermogen. Daar neemt Nederland een tiende plek in, lager dan op de meeste andere onderdelen, zij het niet echt laag. Op het onderwerp ‘toepassen van ICT’ staat Nederland met plek 24 nog lager.

Dit klopt natuurlijk omdat de kabinetten Rutte te krenterig zijn geweest en dus te weinig hebben geïnvesteerd in technologie en ICT. Maar dat Duitsland is gepasseerd mag gezien hun Gründlichkeit opzienbarend worden genoemd, maar ook een signaal dat het budgettaire beleid van de noordelijke lidstaten te krenterig waren en dus geen gelijk hebben gekregen over de economische macro-aspecten. Duitsland heeft het er in alle opzichten slecht van afgebracht en dat is verwijtbaar aan Merkel.  

De aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is evenmin een sterk punt van Nederland. Weliswaar is de beroepsbevolking uitstekend geschoold, maar bedrijven hebben er steeds meer moeite mee gekwalificeerd personeel te vinden. Het bestaande personeel is vaak onvoldoende bijgeschoold.

Dit is ook onverklaarbaar aangezien we een te kort hebben aan werklozen. Een kenmerk voor een vergrijzende bevolking in de hele noordelijke flank van de EU.

Duitsland

Duitsland is dit jaar vier plaatsen op de ranglijst gezakt, van drie naar zeven. Op het vlak van innovatie scoort het land onveranderd zeer goed. Ook beschikt het over een zeer stabiele macro-economische omgeving. Maar Duitsland loopt sterk achter met het toepassen van ICT, of de ontwikkeling van een glasvezelnetwerk.

Wat een wonderlijk contrast, innovatief goed en ICT slecht. Hoe valt dit te rijmen met elkaar?

https://fd.nl/economie-politiek/1319541/nederland-eerste-in-europa-op-concurrentielijst-world-economic-forum