Tags

EU-leiders vragen toelating Albanië (ANP, Buitenland/Trouw, 4 oktober 2019)

verzet Nederland

‘In een gezamenlijke brief roepen de voorzitters van een aantal Europese organen de EU-lidstaten op hun verzet tegen het openen van toetredingsgesprekken met Albanië en de republiek Noord-Macedonië te staken. Een klein aantal landen, waaronder Nederland, blokkeert dat.

Verstandig dat ons land, samen met andere landen, dit wenst te blokkeren aangezien de nieuwe Commissie eerst in een terugblik moet gaan inventariseren waar en hoe het in het verleden met toelating van nieuwe lidstaten is misgelopen, i.c. fout is gegaan. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de toelatingsprocedure veel te snel is verlopen zodat daardoor nooit alle punten op de ‘i’ werden gezet en dus dat er ‘onvolkomenheden’ zijn binnengeslopen, aangezien de hand werd gelicht met de formele vereisten van toelating. Dat is een structurele fout gebleken. Ofwel met het spreekwoord uitgedrukt: ‘Haastige spoed is zelden goed.’

Die fout mag nooit meer gemaakt worden en het heikele punt op dit moment is de rappe ontwikkeling van criminele bendes in de hele EU en dus mag een land dat die zaken niet op orde heeft, niet worden toegelaten. Onze regering heeft er dus goed aan gedaan om de laatste potentiële toetreders nog niet toe te laten tot de onderhandelingen en eerst die klus laten opknappen.

In de tweede plaats is het nu tijd geworden om aan algehele evaluatie van de toetredingsprocedure te gaan beginnen omdat die evaluatie nog nooit heeft plaatsgevonden.

‘Noord-Macedonië en Albanië hebben gedaan wat we van ze gevraagd hebben. Dat vergde een aanzienlijke inspanning van hun burgers, voor wie het Europese perspectief een grote bron van motivatie en kracht is’, schrijven EU-president Tusk, de voorzitter van het Europees Parlement Sassoli, Europees Commissievoorzitter Juncker en zijn opvolger per 1 november Ursula von der Leyen. ‘We geloven dat de tijd is aangebroken om met beide landen te gaan onderhandelen over toetreding.’

Dit is een besluit van de aftredende en dus ‘oude-politiek’ van de huidige Commissie en daaraan had Von der Leyen die nadrukkelijk een nieuwe start wil maken met haar Commissie Nieuwe Stijl zich niet mogen committeren omdat dat ‘oud’ en ‘nieuw’ niet samengaat. Het eerste (half)jaar en dus ‘politieke nieuwjaar’ gaat op 1 november in en dan zal er een periode van de politieke Wittebroodsweken ingaan waarin de hoofdlijnen van het Von der Leyen-programma nader gestalte zal worden gegeven. Alle thema’s moeten aan de orde komen waarbij de ‘Von der Leyen-programma’ wordt vergeleken met het programma van voorgaande Commissie en bezien moet worden waar ander beleid gevoerd moet en gaat worden gevoerd. Als dat duidelijk is geworden, dan worden alle detailpunten nader ingevuld en die worden eerst aan het @ParliamentEU voorgelegd en die debatten mogen zich vervolgens gaan verheugen in een hoge graad van belangstelling van de EU-burgers omdat ik inschat dat ook de huidige hoorzittingen die nooit eerder op de streamingsdiensten konden worden gevolgd, een nieuw perspectief voor de Europese democratie betekenen.

In juni gaven de voor Europese Zaken verantwoordelijke ministers geen groen licht voor de start van onderhandelingen. Een besluit werd uitgesteld tot oktober.

De ministers zijn later deze maand bijeen in Luxemburg. Nederland heeft vooral bezwaar tegen Albanië. Den Haag vroeg eerder dit jaar in Brussel op verzoek van de Tweede Kamer om herinvoering van de visumplicht in verband met criminaliteit rond Albanezen in Nederland. Dit verzoek werd afgewezen.

Werd er ook een toelichting of verklaring gegeven en zo niet dan gevraagd naar de argumenten van dit besluit?

Hopelijk zal Von der Leyen haar naam als ondertekenaar van dit verzoek van de ‘oudgedienden’ willen terugtrekken.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/757/articles/981666/12/4