Tags

De heer Nijboer PvdA (PvdA):

Mevrouw De Vries heeft het over de middeninkomens. Daar is, denk ik, niemand in de politiek tegen. Daarom omarmt de VVD die term ook. Maar ik begrijp niet zo goed dat het kabinet er een half miljard voor uittrekt om het belastingtarief voor de allerhoogste inkomens, die er al het meest op vooruitgaan, te verlagen door het toptarief onder de 50% te brengen, terwijl er zo weinig wordt gedaan voor de mensen met de laagste inkomens, die de huur amper kunnen opbrengen, bij wie de energielasten er echt inslaan, die niet altijd goed geïsoleerde huizen hebben. Ik noem ook de ouderen die met hun pensioenen onder druk staan. Ik begrijp niet goed dat die hoogste inkomens zes tot tien keer meer krijgen dan de laagste inkomens. Dat is toch zélfs voor de VVD niet eerlijk te noemen?

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Het Centraal Planbureau heeft aangegeven dat de middeninkomens er het beste uit naar voren komen. Ik heb ook gezegd dat er altijd heel veel aandacht wordt besteed aan de lage inkomens. Ik denk ook dat er nu weer maatregelen voor hen zijn genomen, bijvoorbeeld de maatregel om de zorgtoeslag te verhogen. Maar nogmaals, het is echt een heel bewuste politieke keuze van ons geweest om het accent te leggen op die hardwerkende Nederlanders, op die middeninkomens. Die keuze kunt u misschien niet steunen. Dat kan. Maar dat is wel onze bewuste politiek keuze geweest.

De heer Snels (GroenLinks):

Ik wil toch even dit punt afmaken. Uit recent onderzoek van Financiën en Sociale Zaken blijkt dat de marginale lastendruk voor de middenklasse boven de 80% en soms zelfs nog hoger ligt. Dus als je als leraar of als politieagent een keer een promotie maakt of er een periodiek bij krijgt, dan houd je daar maar 20% van over. Dat zou de prioriteit moeten zijn van de VVD. Wat doet de VVD en wat doet dit kabinet? De marginale druk van de allerhoogste inkomens verlagen. Daar begrijp ik helemaal niets van.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Ik denk dat iedereen hier graag wat aan die marginale druk zou willen doen. Ik ben ook blij dat dit kabinet eerder al maatregelen heeft genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de huurtoeslag. De harde afbouwgrens wordt langzamer afgebouwd, zodat daar minder last van is. Het belastingstelsel bestaat uit allerlei bouwstenen, waar de staatssecretaris hard aan werkt op dit moment. Ik vind het een van de belangrijke opdrachten voor de toekomst om te kijken hoe je het probleem van die marginale druk kunt oplossen. Ik denk namelijk dat het een probleem is dat iedereen hier in de Tweede Kamer ziet en graag zou willen oplossen. Maar ik zie ook wel dat je niet in één stap van de vloer naar de zolder kunt.

De heer Snels (GroenLinks):

Dat is een beetje mijn bezwaar. Het vorige kabinet heeft er al 5 miljard tegenaan gegooid. Dat was voor een belastingherziening die er niet gekomen is. Dit kabinet heeft al zogenaamde belastinghervormingen gedaan, maar de echte problemen van de middenklasse hebben we niet opgelost en toch zien we bij de VVD voortdurend de nadruk liggen op de hoogste inkomens. Dan denk ik, als de VVD kiest voor de modale inkomens en de inkomens daarboven, dat de VVD voortdurend kiest voor de ene helft van Nederland en de andere helft van Nederland vergeet.

Het is ieder jaar weer hetzelfde gevecht, namelijk de inkomensstrijd tussen laagste en hoogste inkomens en alles wat daar tussen zit. De kern is dat dit jaar eindelijk weer een inhoudelijke of in ouderwetse termen een ideologische strijd of slag om de rechtvaardigheid van de belastingtarieven wordt gevoerd, terwijl het tot vorig jaar om percentages en koopkrachtplaatjes ging, waar eigenlijk niemand iets mee opschoot. En ook van de cijfers van CPB en andere onderzoekers wordt iedereen doodziek, behalve ambtenaren want dat is hun vak. Maar al die technologische begrippen helpen de politiek geen barst verder. De inhoudelijke slag gaat ook om welke economisch of financieel-budgettaire theorieën de juiste zijn en daarop kan nooit een antwoord worden gegeven, want academische standpunten en meer niet. En iedereen weet, zoals met algoritmen, dat het vaak of zelfs altijd om verkeerde data gaat en daar blijft dan de politiek altijd maar in hangen, bij gebrek aan beter.

Daarom komt het er grofweg geredeneerd op neer dat praktisch ingestelde mensen al jaren buiten de formele oplossingen leven zoals minimale thuistemperaturen zoals altijd truien aantrekken, om daarmee de ziektekostenpremies te kunnen bekostigen. Vaste lasten, zoals gas en elektra, ziektekostenverzekeringen, maar zeker ook providers, die onbetaalbaar worden, maken dat de meerderheid van de bevolking aan het hamsteren en constant bezig is met levenskosten te drukken, en aan het eind van de maand moeten beknibbelen op hun uitgaven.

Zelfs in deze hoogconjunctuur, omdat dat begrip voor alle huurders in ons land een onbekend fenomeen is. Wij leven in een vreselijk dure wereld die eigenlijk al met de invoering van de euro begonnen is, maar waarvoor individuele oplossingen voor gevonden zijn. Er zijn velen bijvoorbeeld op een cirkel aan waxinelichtjes aan het koken omdat de gasprijzen veel te hoog zijn. En die theelichtjes geven meer warmte af dan je zou denken en dus kunnen we zelfs in theorie ‘gasloos’ of weliswaar mét een elektrisch fornuis in huis, toch ‘elektraloos’ te leren leven, om op alles voorbereid te zijn. Ontdekte ik ook.

En een goed voorbeeld kan ook zijn dat door parlementariërs de wettelijke verplichting op te leggen dat zij eens in hun parlementaire bestaansperiode op een minimuminkomen te laten leven, zodat ze ontdekken wat het is om met een minimum door het leven te gaan. Want dan pas gaan ze wel leren om zich wat bescheidener op te stellen. Maar wat te doen als er dan geen parlementariërs zich beschikbaar stellen, vanwege die drempel de politiek in te gaan?

Velen denken ‘Opgeruimd staat netjes’. Dan kan de professionele, dus betaalde politiek worden afgeschaft en kunnen we ons bestel omzetten in een bestel van de directe én digitale democratie, die op vrijwillige basis wordt bedreven en zelfs gerund, door naast je betaalde werkzaamheden ook in de vrije tijd met politiek bezig te houden. Dat alles kan als we worden bevrijd van professionele lobbygroepen en andere spindocters die ons leven vergallen.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een beetje een raar beeld vind van wat we op dit moment aan het doen zijn in deze begroting en wat we extra doen aan 3 miljard euro lastenverlichting. Dat wordt juist heel gericht ingezet. Ik denk dat het ook juist daarom bij die middeninkomens terechtkomt. Ik begrijp dus niet zo goed waarom daar nu blijkbaar zo veel onenigheid over zou moeten zijn. Als iedereen voor de middeninkomens staat, zou ik zeggen: steun dan ook dat voorstel.

Geen raar beeld omdat ieder Kamerdebat gedragen wordt door theorieën van budgettaire oplossingen en andere bedenksel is en niets anders dan dat. De ene onzinnigheid na de andere.

Wordt vervolgd