Tags

Een aanslag op kwaliteit (1) (Arjan Widlak, bijlage Futures/fd, 21-9-10)

Digitaal verdwaald: frustrerende ervaringen in de digitale wereld

(…)

De gemeente Amsterdam bleek bereid om een kwaliteitsmedewerker te laten kijken wat er nu eigenlijk was mis gegaan. ‘Kwaliteit’ hield tot voor kort vooral in: onderzoek naar adresfraude. Sinds januari schaart de gemeente verbeteringen op het gebied van informatie onder de noemer ‘kwaliteit’.

‘Bleek bereid?  De gemeente was simpelweg verplicht om het na (te laten) kijken! met deze formulering ontstaat ook het per ongeluk scheppen van een verkeerde indruk over gemeentelijke verplichtingen. 

Als gemeenten onroerendezaakbelasting opleggen, doen ze dat op basis van de waarde van woningen. Drie soorten gegevens koppelen ze dan aan elkaar. Gegevens over eigendom uit het Kadaster worden gekoppeld aan gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen voor de straatnaam en aan gegevens over de gebruiker uit de Basisregistratie Personen. Dit gaat handmatig en niet gelijktijdig. Elke maand komen er nieuwe gegevens van het Kadaster. Dat kan weken later zijn dan een huis is gekocht, al heeft de eigenaar zich meteen ingeschreven.

Waarom gaat dit handmatig in zo’n gedigitaliseerde wereld? Dat is achterlijk te noemen.

Simone schrikt: heeft ze eerst een huis te veel en hu helemaal geen huis?

Voordat Simone het huis kocht, was een verkeerde koppeling gemaakt in een applicatie die inmiddels is vervangen. Daarom is niet na te gaan wat daar is gebeurd. Aanvankelijk maakte dat niet uit, omdat alle woningen van één eigenaar waren. Maar als Simone het huis koopt, wordt de fout niet gezien. En als Simone bezwaar maakt vertrouwt de gemeente erop dat haar data correct zijn. Een menselijke fout dus, zegt de gemeente, die vervolgens twee keer niet hersteld is.

Verkeerde koppelingen maken komt dus op deze manier eindeloos veel voor in de ambtelijke wereld, zoals in dit voorbeeld bij de gemeente, maar ook bij UWV en Belastingdienst, gelet op alle persberichten die ons overstromen. Daar wordt dus de bevolking horendol van. Men gaat zelfs vermoeden dat hiervoor uitzendkrachten worden ingevoerd vanwege kostenbesparing, maar duidelijk is inmiddels dat deze krenterigheid alleen maar meer klachten oplevert. De politiek en ambtelijke organisatiestructuur wordt met de dag slordiger en slechte dienstverlener.

Nu valt het Simone op dat ze nog geen aanslag heeft gehad voor het nieuwe jaar. Terwijl die er al maanden had moeten zijn. De gemeente verzekert haar dat die aanslag komt, al is niet helemaal duidelijk wanneer. Als het wat lang lijkt te duren, logt ze in op mijnoverheid.nl en kijkt bij haar WOZ-gegevens. Daar staat dat er geen WOZ-gegevens gevonden zijn. Helemaal geen. Ook niet van eerdere jaren. Daar schrikt Simone van. Heeft ze nu eerst een huis te veel en nu helemaal geen huis? En dan valt er ineens een aanslag voor het jaar daarvoor in de bus. Met een ander bedrag. Maar geen nieuwe WOZ-aanslag…

Dit is een schande van de eerste orde. De ambtelijke wereld verkeert in crisis. En waar gegevens verkeerd worden ingevoerd worden ook verkeerde algoritmen gebruikt. Dat is de werkelijke crisis waar de Kamer mee te dealen heeft…

Nu snapt ze er helemaal niets meer van. Gelukkig is de gemeente nu behulpzaam bij het uitzoekwerk. Wordt vervolgd.

https://fd.nl/futures/1317082/een-aanslag-op-kwaliteit-1