Tags

Ideeën genoeg voor nieuwe aanpak stikstof (Emiel Hakkenes, Duurzaamheid & Natuur/Trouw, 16-9-19)

Hoe kan Nederland de natuur beschermen tegen te veel stikstof? De commissie-Remkes wordt overstelpt met suggesties.

Daar – aanleveren van suggesties – had dus al veel eerder mee gekomen moeten worden, door bewoners (privaat) en burgers (publiek) van ons land te vragen naar suggesties en ideeën. Hoewel dat ook oude mechanismen had opgeroepen, namelijk dat ambtelijke wereld alle goede ideeën naar het ovalen archief verwezen. Mooi onderzoeksmateriaal voor toekomstige generaties studenten die een blik kunnen werken in het Nationaal Archief.

‘De laatste week van september wordt er eentje om naar uit te kijken. Dan zal oud-minister Johan Remkes namelijk laten weten welke maatregelen Nederland kan nemen om de natuur beter te beschermen tegen schadelijk stikstof.

‘De maatregelen die daar de afgelopen jaren voor werden genomen, zijn in strijd met de Europese natuurbeschermingswet, oordeelde de Raad van State in mei. Sindsdien konden er geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld de uitbreiding van snelwegen of de aanleg van woonwijken. Zolang onduidelijk was wat zo’n project betekent voor de hoeveelheid stikstof in de natuur, werd het stilgelegd.

De vraag is hoe lang die richtlijn over de Europese natuurbeschermingswet al in Den Haag lag te wachten op een eerste serieuze inzage in die tekst en hoe lang de ambtenarij heeft zitten slapen.

‘Aan die onduidelijkheid komt gedeeltelijk een einde, liet minister Schouten van landbouw en natuur vrijdag weten. Ze heeft een nieuwe ‘rekentool’ laten ontwikkelen waaruit duidelijk wordt hoeveel stikstofuitstoot een bouwproject zal veroorzaken. Is dat nihil, dan komt er ‘gewoon’ weer een vergunning voor.

Als die nieuwe rekentool ook maar weer product uit de trukendoos is want dan maakt de ambtenarij zich weer belachelijk.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/741/articles/970822/7/2