Tags

In het kort:

  • Bouw van fabriek in Eemshaven behelst een investering van €300 mln
  • Project zou 300 directe banen en mogelijk honderden indirect banen opleveren
  • Bedrijf hoopt dat kabinet snel duidelijk verschaft over stikstofproblematiek en CO2-heffing

Staalbedrijf Van Merksteijn uit Almelo heeft de bouw van een nieuwe productiefabriek voor walsdraad in de Eemshaven met tenminste een jaar uitgesteld. Het Almelose familiebedrijf noemt als reden van het oponthoud de stikstofuitspraak van de Raad van State van afgelopen mei, die bepaalde dat de Nederlandse stikstofaanpak in strijd is met de Europese regels.

Het is bekend dat de aanpak rondom het stikstofbeleid [1] de coalitie verdeelt. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn bereid om onorthodoxe maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot op korte termijn te verminderen. VVD en CDA tonen zich daarin juist afwachtend. Minister Carola Schouten van Landbouw kon niet duidelijk maken aan welke maatregelen het kabinet nu denkt. ‘We zijn die exercitie nu aan het uitvoeren’, aldus Schouten in juni. ‘Er zijn heel veel opties, maar ik ga daar niet op vooruit lopen. Maar de urgentie wordt wel degelijk gevoeld.’

Toch is het vreemd dat de regering zich duidelijk overvallen voelt door deze Brusselse richtlijn aangezien de regering bekend is met die richtlijnen waarmee alle lidstaten van de EU zich akkoord hebben verklaard. Het geeft dus ook geen pas dat onze – en welke andere lidstaat dan ook – verrast is en dat de ministeries die hiermee te maken hebben, niet waren voorbereid. Vandaar dat op deze plaats alle nieuws en consequenties van de stikstofuitspraak van de Raad van State nauwkeurig zal worden gevolgd.

Waarmee ik ook duidelijk aangeef dat onze eigen regering heeft zitten slapen en dat nooit een verwijt aan Brussel mag worden gemaakt. De vraag is ook of de Tweede Kamer dergelijke verwijten aan Brussel heeft gemaakt, met uitzondering van de anti-EU-partijen zoals PVV die zich van de richtlijnen niets aantrekt en die ook afwijzen. Het is dus ook de vraag of het Presidium van de Tweede Kamer niet gerechtigd is om paal en perk te stellen tegen deze staatsrechtelijke onzin. Persoonlijk vind ik dat de fracties in de Kamer zich niet mogen beroepen op hun staatsrechtelijke immuniteit of onschendbaarheid. Dat geldt immers voor de vrijheid van meningsuiting maar niet over bestaande wet- en regelgeving. Maar daarover heeft geen fractie het aangedurfd om dit aan de kaak te stellen via de aanvraag van een debat per motie. Het wordt tijd dit wel te gaan doen.

noot [1]: Stikstof zorgt voor grote problemen in de natuur en tast ook de gezondheid van mensen aan. De stof wordt voornamelijk uitgestoten door industrie, landbouw, weg- en vliegverkeer. De succesvolle Nederlandse strijd tegen de fosfaatproductie in de landbouw leidt er bijvoorbeeld toe dat stikstof onbedoeld nog te veel wordt uitgestoten. Als de stikstofuitstoot naar landoppervlak wordt gemeten, staat Nederland hoog op de internationale lijst van ‘vervuilende’ landen. [https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-is-er-schadelijk-aan-stikstof-en-waarom-moet-het-beperkt-worden~bd2ec760/]

https://fd.nl/ondernemen/1314960/stikstofuitspraak-dwingt-twents-staalbedrijf-tot-uitstel-bouw-nieuwe-fabriek-in-eemshaven