Tags

Stand.nl, donderdag 29 augustus 2019

Er moet een Nederlandse FBI komen tegen de georganiseerde misdaad

Eens | Oneens

‘De drugshandel ontwricht de samenleving, daarom moet er een Nederlandse FBI komen. Dat wil Jan Struijs, voorzitter van politievakbond NPB. Gisteren werd het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ openbaar. Uit dit rapport blijkt dat in de Amsterdamse drugshandel miljarden euro’s rondgaan en de criminelen die eraan verdienen amper een strobreed in de weg wordt gelegd.

Deze vraag of er een Nederlandse FBI moet worden ingesteld, kan ik in algemene zin met een ‘neen’ en dus als negatief beantwoorden: zolang de Nederlandse overheid – en met name de nationale politiedienst, het ministerie van Veiligheid en Justitie – niet beter is georganiseerd dan de chaos van dit moment én de privacywet niet is aangepast aan de praktische noodzaak om voor onderzoek naar criminele activiteiten, en dus niet van toepassing wordt verklaard op de zware criminaliteit, is iedere maatregel zinloos.

Eerst de overheid moderniseren – en dat kost jaren – en dan pas alles aanpakken wat zich in een logische volgorde aandient en dus aan de orde moet zijn. Met de huidige stand van zaken blijft het dweilen met de kraan open.

‘Volgens het rapport ontstaat er door de miljarden die in de drugshandels worden verdiend een parallelle economie, waarin foute adviseurs de meest slimme constructies verzinnen om geld te verdoezelen en wit te wassen. Een derde van de ongebruikelijke transacties in Nederland verloopt via Amsterdam.

Zie voorgaande opmerkingen.

‘Moet er inderdaad een Nederlandse FBI komen om deze georganiseerde criminaliteit tegen te gaan? Of moet de politie het in de huidige structuur de problemen te lijf gaan?

Het voorwerk voorafgaande aan de reorganisatie én herstructurering van de overheid kan worden verricht door een tastforce, zoals de klimaattafels. Een onafhankelijk én interdisciplinair coördinatiepunt waarin uiterst efficiënt knelpunten verzameld en geanalyseerd worden onder persoonlijke leiding van het hoofd van de politiedienst met per sector één vertegenwoordiger. Mijn angst is dat als er geen onafhankelijke taskforce wordt samengesteld, er weer met allerlei politieke dogma’s wordt gewerkt, waaruit geen resultaat kán komen. Per definitie onmogelijk met politieke monden. Duidelijk wordt daarmee dat ik geen enkel vertrouwen heb in onze politiek en overheid. 

https://radioplayer.npo.nl/radio1/