Tags

Recentelijk heeft CDA-Kamerlid Van Toorenburg zich nog uitdrukkelijk uitgesproken tegen verruiming van het gedoogbeleid, aangezien ‘onze kinderen’ daarvan het slachtoffer zullen worden. En er zijn meerdere partijen die zich op dat standpunt stellen. Daartegenover staat het recente nieuws dat aangiften van misbruikte meisjes en vrouwen niet adequaat en tijdig kunnen worden behandeld en vervolgd vanwege onderbemensing van de zedenpolitie of vanwege de vele ziekteverloven. Deze beide situaties bijten elkaar. Deze regering blijft op het standpunt staan dat de politie en recherche niet uitgebreid kunnen worden, terwijl het aantal tragische ongelukken bijna exponentiële groei meemaken:

‘Wat zou je gedaan hebben als het jouw dochter was?’, zeggen buurtbewoners in Assen https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-zou-je-gedaan-hebben-als-het-jouw-dochter-was-zeggen-buurtbewoners-in-assen~b3351b0e/

Ik maak de keuze voor een ruimer gedoogbeleid omdat de feiten en dus de geest ‘niet meer in de fles terug’ te brengen is. We zullen moeten accepteren dat alle betrokken ouders die hun kinderen niet naar eigen wens zo hebben kunnen opvoeden en dus toch zijn gaan roken en erger, en hun greep erop zijn verloren. Maar we leven nu ook in een tijd dat kinderen op veel jongere leeftijd moeten worden losgelaten om hun eigen ervaring op te doen. En dus ook aan de drugs gaan omdat hun vriendjes en vriendinnen op school ook roken en snuiven; opvoeding naar autonoom gedrag van eigen kinderen is onmogelijk geworden. Die ervaring moet simpelweg worden opgedaan om zelfstandigheid aan te leren. Anders dus dan tijdens voorgaande generaties.

Het voordeel hiervan, dus van prioriteitsveranderingen in beleid is dat een meer realistische beleidsontwikkeling leidt tot budgetverschuivingen die maken dat er veel meer geld vrijkomt om technisch-digitale recherche beter toe te rusten en dus beter te kunnen bemensen, gezien de veel grote risico’s die kinderen die per ongeluk op ‘darkwebs’ komen en daar hun nieuwsgierigheid proberen te bevredigen. Ik verwijs naar het schitterend interview ‘Luizen in de Pels’, waarin Daniel Verlaan (techonderzoeker/journalist RTL) kon vertellen waar hij als nieuwszoeker zoal mee bezig is. Dat soort onderzoek is veel belangrijker dan drugsjacht en dergelijke maar ook ten aanzien van alle verslavingszorg; vooral sinds vanavond #Zomergasten met longarts @WdeKanter impliciet duidelijk heeft gemaakt hoeveel rokers als kankerpatiënten in ziekenhuizen terechtkomen met erg dure behandelingen en dus de zorgkosten laten exploderen. Geen wonder dat alle zorgbudgetten uit de hand lopen. De tabaksindustrie zorgt – ‘blind’ of ‘met voorbedachte rade’ – voor winst- en omzetverhoging in de ziekenhuiszorg. Te dwaas voor woorden.