Tags

Biodieselgate (Commentaar, Opinie/fd, 24-8-19)

Politiek moet einde maken aan fraudegevoelige biodieselfictie (digitale titel)

‘De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen, blijkt weer eens uit de fraude met de productie van biodiesel. Vijf van de acht biodieselproducenten in ons land zijn onderwerp van een strafonderzoek.

‘Een fraudeur is donderdag tot twintig maanden cel veroordeeld. In een nieuw strafonderzoek tegen hem wordt zijn bedrijf Biodiesel Kampen ervan verdacht in zijn eentje een derde van de Nederlandse biodieselproductie te hebben vervalst. Hij zou geen dure, milieuvriendelijke biodiesel, maar gewone, goedkope diesel hebben geleverd, of zelfs niets hebben geleverd, behalve waardevolle papieren biodieselcertificaten.

‘Van de beheerder van de kas mag worden verwacht dat hij de geldla op slot doet en voorkomt dat de gelegenheid de dief maakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer is in dit opzicht nalatig in het biodieselbeleid. Ondanks waarschuwingen van toezichthouders laat de Kamer een fraudegevoelig Nederlands biodieselbeleid in stand.

Ook de Eerste Kamer draagt vanzelfsprekend schuld aan de gegroeide praktijk, vanwege hun ongeschreven taakopdracht de voorliggend wetsvoorstellen te controleren op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Kennelijk of klaarblijkelijk heeft de senaat zitten slapen.

‘Dat biodieselbeleid is goed bedoeld voor het klimaat, maar is ontaard in een papieren fictie die niets meer met concrete milieuwinst te maken heeft. Integendeel. Omdat een Kamermeerderheid de productie van biodiesel uit afval, zoals gebruikt frituurvet, stimuleert met een zogeheten dubbeltelling ten koste van de productie van biodiesel uit plantaardige olie ontstaat een kunstmatige en oncontroleerbare markt voor afgewerkt frituurvet. De kostbare milieuvriendelijke bedoeling was dat dit het gebruik van fossiele brandstoffen zou terug dringen.

‘Maar dat effect is minimaal en voor een groot deel frauduleus. Dit beleid veroorzaakt dat over de planeet met scheepsladingen afgewerkt frituurvet wordt gesleept. Nederland is een van de grootste, zo niet de grootste, Europese importeur van Aziatisch frituurvet. Was dat nou de bedoeling van de Tweede Kamer?

‘In het gesleep met oliehoudend afval worden de stromen continue vermengd. Daardoor is nagenoeg oncontroleerbaar of de geleverde diesel inderdaad uit gebruikte frituurolie in plaats van bijvoorbeeld koolzaadolie bestaat. Dat controlegat hoopt de politiek tegen beter weten in te dichten met een fantasie van Hernieuwbare Energie-eenheden en papieren certificaten.

Maak uw gemaakte fouten uit het verleden goed Staten-Generaal!

De Nederlandse dubbeltelling voor biodiesel uit oliehoudend afval is een monstrum. Alleen bureaucraten, juristen en fraudeurs hebben hier baat bij. Het klimaat niet. Geen duizend controleurs kunnen dit waterdicht maken. De Tweede Kamer moet dit zelf gecreëerde dwaalspoor snel beëindigen.

Het wordt dus tijd dat er – in plaats van schreeuwerige debatten – beter op de praktijk van alle dag wordt gelet. Dit schandaal is het bewijs dat er in beide Kamers te weinig specialisten aanwezig zijn, want anders was de bedoelde wetgeving nooit goedgekeurd. Benieuwd wat het advies van de Raad van State was.

https://fd.nl/opinie/1314216/politiek-moet-einde-maken-aan-fraudegevoelige-biodieselfictie