Tags

Minder plastic, dat is hard nodig (Vincent Kneefel, opinie/Trouw, 13-8-19)

Afval | Wereldwijde vervuiling door plastic is zo ernstig dat w er meteen iets aan moeten doen, schrijft Vincent Kneefel

Nu het afval zich ophoopt doordat de afvalverbrander van Amsterdam grotendeels stilligt vanwege veiligheidsproblemen, kijkt de afvalsector naar Den Haag.

De oplossing ligt, deels, al voor het oprapen. In Nederland is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner rond de 550 kilo per jaar, waarvan ongeveer 20 kilo plastic verpakkingsafval. We zijn een klein land, maar we staan wel in de top vijf van landen die per inwoner het meeste plastic gebruiken. We moeten het gebruik van wegwerpplastic verminderen en natuurlijk liefst zo snel mogelijk stoppen.

De politiek en alle politieke partijen staan dus machteloos in deze beschamende chaos die wij met z’n allen geschapen hebben.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/712/articles/951417/17/1