Tags

,

(258) Precies om dezelfde reden moeten we echter ook de volledige verantwoordelijkheid op ons nemen voor de misdaden en tekortkomingen van de moderne tijd, variërend van genocide tot ecologisch verval. In plaats van bidden om een wonder moeren we ons afvragen wat we daar zelf aan kunnen doen.

Dit zijn de voornaamste waarden van de seculiere wereld. Zoals we eerder al zagen, is net een van deze waarden per se seculier. Joden hechten veel waarde aan waarheid, christenen aan compassie, moslims aan gelijkheid, hindoes aan verantwoordelijkheid, enzovoort. Seculiere samenlevingen en instellingen vinden hetgeen enkel punt om die overeenkomsten te erkennen en om de handen in een te slaan met religieuze joden, christenen, moslims en hindoes, zolang religieuze doctrines de seculiere code maar voor laten gaan als die twee in aanvaring komen. Om geaccepteerd te worden in een seculiere samenleving wordt van orthodoxe joden bijvoorbeeld verwacht dat ze niet-Joden als gelijken behandelen, van christenen dat ze geen ketters op de brandstapel zetten, van moslims dat ze de vrijheid van meningsuiting respecteren en van hindoes dat ze geen mensen discrimineren op basis van kaste.’

Zo geformuleerd valt er geen speld tussen te krijgen en is het probleem van discriminatie op slag opgelost. En toch blijken elke dag weer discriminatoire praktijken waar te nemen op straat. Aan persoonlijke én collectieve zelfbeheersing bestaat een zwaar tekort in onze maatschappij.