Tags

VN: landbouw moet radicaal anders (Floot Bouma en Erik van der Walle, Voorpagina/nrc.nl, 8-8-19)

Productie en consumptie van voedsel moeten veranderen om klimaatverandering te beheersen.

Merkwaardig dat een onderzoeksbureau van een wereldwijd erkende organisatie als de VN zoveel twijfel oproept als er een reeks van schijnbaar paternalistisch rapporten worden gepubliceerd waardoor het rijke deel van de wereld zich aangevallen voelt vanwege de noodzaak tot een duurzame leefstijl. Zelfs als er die mate van klimatologische verandering optreedt waarvan bij de betrokken deskundigen zekerheid bestaat dat, als er geen gehoor wordt gegeven aan hun adviezen, er sprake kan zijn van de ondergang van onze planeet. Is er sprake van een politiek-psychotisch probleem?

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/08/vn-klimaatorganisatie-voedselproductie-moet-radicaal-veranderen-a3969473