Tags

Uit: Paul Scheffer, Het land van aankomst. De Bezige Bij A’dam 2007; 404/5)

‘Tegelijk zijn de migranten gevangen in hun eigen dubbelzinnigheid. Ze moeten zich afvragen waarom [sic] ze huis en haard hebben verlaten. Hoe komt het dat de landen waar ze zijn opgegroeid er zo slecht voor staan? Waarom heeft de losmaking van de koloniale mogendheid in tal van gevallen meer armoede en onderdrukking gebracht in plaats van minder? En waarom komen ze dan nu naar landen die ze vroeger met zoveel hartstocht verwierpen en die ze nog steeds vaak met enige weerzin en ook schuchterheid tegemoet treden? Zou het kunnen zijn dat in de liberale cultuur toch een uitnodiging besloten ligt, een uitnodiging die een geweldige aantrekkingskracht heeft en die geen enkele samenleving kan negeren?’

Wat een onzin wordt hier gedebiteerd. In de eerste plaats wordt hier de term kolonialisme benoemd, dat ruim tien jaar na publicatie van dit boek volledig tot herbeleving is gekomen, maar dan in de vorm van de vraagstelling of het koloniale westen zelf schuld draagt voor de rijkdom van het huidige westen en de armoede in de oud-koloniën. In plaats dat men zich in west en oost zich afvraagt of destijds het kolonialisme eigenlijk ook een opvoedingsbeleid behelsde om die koloniën zelf op te voeden op weg naar de zelfstandigheid en autonomie, dat zelfs had kunnen worden vastgelegd. Waarschijnlijk is dat nergens gedaan en als dat het geval is, dan waren het letterlijk wingewesten. In dat geval hebben alle oud-koloniale mogendheden de plicht om een Marshallplan op te zetten om al die arme gebieden van vandaag tot moderne industriële naties om te vormen, met een gezonde economische structuur en dan had het overgrote deel van de aarde niet onder armoede geleefd en geleden.

Het heeft dus niets te maken met ‘de liberale cultuur [waarin] toch een uitnodiging besloten ligt, een uitnodiging die een geweldige aantrekkingskracht heeft en die geen enkele samenleving kan negeren?’ Scheffer moet zich diep schamen als zou blijken dat hij in zijn boek niet tot meer genuanceerde opmerkingen is gekomen.

Wordt dus vervolgd