Stelling: Hebben de Noren nog niet in de gaten dat er geen nieuwe fossiele putten kunnen worden gegraven, zelfs niet voor proefboringen? Het klimaatverdrag van Parijs houdt immers in dat definitief afscheid (al moet ik in de verdragstekst nakijken of dat ook besloten is!) wordt genomen van fossiele energie met het doel om de klimaatverandering tegen te gaan. Dan bewijst de Noorse regering niet goed snik te zijn om in een prachtig natuurgebied nieuwe proefboringen te beginnen. Ook al zijn de Noren geen EU-lid, zij hebben het verdrag natuurlijk wel ondertekend. Waarom nooit meer fossiele bronnen aanboren? Omdat de bodemprocessen grondig ‘op de schop’ worden genomen, wat men zich ook nauwelijks realiseert. Kortom, het Parijse klimaatverdrag betekent niet alleen een poging tot vermindering van klimaatverandering, maar ook een aanzet tot nieuw bodemonderzoek, hoe en in welke mate de bodemstructuur ten negatieve wordt veranderd door deze bodemtechnieken. En dat los van het feit dat bij al die boringen chemicaliën worden ingespoten wat de bodemgesteldheid ook niet ten goede komt. Ophouden van die waanzin omdat we al veel te lang hebben potverteerd op olie en (schalie)gas.

Boren bij Lofoten verdeelt de Noren (Eric Fokke, duurzaamheid&natuur/Trouw, 1-8-19)

Honderdduizenden zeevogels

Niet alleen vis, ook zeezoogdieren en vooral vogels komen in dit gebied in grote hoeveelheden voor. De eilanden Røst en Værøy bieden ‘s zomers plaats aan kolonies met honderdduizenden zeevogels, waaronder alleen al 274.000 broedparen papegaaiduikers, die het overigens al zwaar te verduren hebben – er is nog maar een vijfde over van wat hier dertig jaar geleden broedde.

Het zoekgebied ligt bovendien op slechts 7,5 kilometer van het zogeheten ‘Træna rif’, een beschermd gebied van 443 vierkante kilometer met koraalriffen op 250 tot 400 meter diepte in steenkoud water. Dergelijke koraalriffen zijn van groot belang voor de biodiversiteit en als schuilplek voor jonge vissen. Hier wordt niet alleen gevreesd voor de effecten van een ongeluk met olie, maar ook voor de verspreiding van boorgruis en chemicaliën die vrijkomen tijdens het boren zelf.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/702/articles/944790/26/1