Tags

Groningse bodem door gaswinning flink gezakt (Groningen, NRC Handelsblad, 28 oktober 1980)

Door onze correspondent

Sinds 1964 is de bodem op bepaalde plaatsen in de provincie Groningen toen centimeter gedaald. Dat is een gevolg van de aardgaswinning in deze provincie en dat leidt vooral tot problemen op het terrein van de waterbeheersing.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Groningen in de memorie van antwoord op de vragen over de begroting voor 1981.

Er is vooral ten oosten van Slochteren sprake van een geringe ontwateringsdiepte. Drie landbouwers uit dat gebied hebben zich inmiddels tot het Landbouwschap gewend met een verzoek om de volgens hen daarvoor aantoonbare opbrengstderving te onderzoeken. Over deze kwestie is een rapport in voorbereiding.

Intussen wordt er nog steeds bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onderhandeld over een schadevergoedingsregeling. Binnenkort hoopt het provinciaal bestuur van Groningen daarover met de NAM onderhandelingen te starten.